Ads Top

Reststoffen verbranden restafval, biomassa en zuiveringsslib in 2016

De Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben in 2016 in totaal ruim 7,6 miljoen ton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval verbrand. Daarbij zijn 1,9 miljoen ton AEC-reststoffen vrijgekomen. Van de reststoffen die overblijven na het verbranden van restafval in een AEC, heeft bodemas veruit het grootste aandeel. In 2016 is ruim 1,6 miljoen ton bewerkte bodemas geproduceerd. De afzet van AEC-bodemas ligt met 1,2 miljoen ton in 2016 onder het niveau van de productie. Van de overige reststoffen is in 2016 bijna 80 procent nuttig toegepast. Voor deze reststoffen bedraagt het aandeel gestort materiaal 1,2 procent ten opzichte van de hoeveelheid verbrand afval.

Gedetailleerde gegevens over aanbod en bestemming van de reststoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval, biomassa en zuiveringsslib zijn te vinden in het document reststoffen 2016.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.