Ads Top

Kwaliteitscompost maak je samen

De gft-verwerkingsbedrijven willen en kunnen de recycling van gft laten groeien en kwalitatief hoogwaardige producten leveren. Om dit samen met gemeenten, consumenten en producenten te realiseren, vraagt de sector met een factsheet aandacht voor diverse aspecten die een rol spelen bij de productie van een grotere hoeveelheid kwaliteitscompost. Om de waarde van gft optimaal te benutten, is het ten eerste belangrijk dat het gescheiden wordt ingezameld. Dat geldt ook voor keukenafval, waar mooie producten van kunnen worden gemaakt. 

Een duurzame verwerking van organische stromen is belangrijk voor het behalen van de overheidsdoelstellingen voor de circulaire economie. Scheiden aan de bron is daarvoor essentieel. Uit het huishoudelijk restafval is meer organisch materiaal te halen. Het gaat vooral om groente-, fruit- en etensresten, het zogeheten keukenafval. Bij nieuwe inzamelinitiatieven moet goed rekening worden gehouden met de vele regels waaraan de inzameling en verwerking van organische stromen is gebonden. De verwerking van keukenafval vraagt extra aandacht vanwege een aantal bijzondere eigenschappen, waaronder de aanwezigheid van dierlijke eiwitten, de vochtgraad en de geur. De factsheet maakt dit inzichtelijk.

Composteren levert een waardevolle circulaire grondstof: compost. Naast compost zijn keuken- en tuinafval basis voor vele andere producten, bijvoorbeeld brandstoffen, elektriciteit, voedsel voor insecten en grondstoffen voor vezels. Voor het maken van deze mooie producten is een schone inputstroom nodig. Met de factsheet ‘Kwaliteitscompost maak je samen’ doet de sector haar partners een handreiking om gezamenlijk te komen tot de beste producten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.