Ads Top

Nieuw afvalbeleid in regio Rivierenland

Het Algemeen Bestuur van afvalverwerker Avri heeft bij meerderheid van stemmen ingestemd met het regionaal afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof. Het Algemeen Bestuur bestaat uit wethouders van de 10 Avri-gemeenten. De gemeenten Tiel en West Maas en Waal stemden tegen.

In het plan staat hoe de ambitie van de 10 gemeenten wordt gerealiseerd waarbij inwoners in 2020 nog maar 75 kilo restafval per persoon per jaar overhouden. Nu is dat nog 133 kilo. Het nieuwe beleid, dat in 2019 wordt ingevoerd, moet er voor zorgen dat inwoners en Avri nog veel meer waardevolle grondstoffen uit het afval halen dan nu het geval is. Door afval thuis nog beter te scheiden blijft er dan maar heel weinig restafval over.

De bewoners van laagbouw en de buitengebieden van de 10 Avri-gemeenten krijgen in 2019 een container voor plastic verpakkingen en drankkartons. Deze wordt eens per 3 weken geleegd. De zak voor deze verpakkingen verdwijnt hier. In de laagbouw gaat de container voor restafval weg, omdat deze bewoners hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt brengen. Inwoners in de buitengebieden mogen de grijze container voor restafval houden, maar kunnen ook kiezen voor het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container. De maandelijkse huis-aan-huisinzameling van papier en de 2-wekelijkse inzameling van gft-afval blijven onveranderd. Voor bewoners van hoogbouw blijft de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons met de bekende zakken gehandhaafd. Deze zullen wekelijks worden opgehaald. Zij blijven, net als nu, het restafval naar een ondergrondse container voor restafval brengen. De gemeenten benadrukken het belang van goede communicatie en het in gesprek gaan met inwoners bij de uitvoering van het nieuwe beleid.

De Avri-gemeenten zijn niet de eerste gemeenten waar inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container brengen. Het is een beproefd systeem waarbij inwoners gemiddeld minder dan 75 kilo restafval overhouden.

De bestuurders van de 10 Avri-gemeenten vinden het belangrijk dat we niet alleen nu maar ook in de toekomst producten kunnen kopen en gebruiken die het leven prettig maken. Hiervoor hebben we grondstoffen nodig. Maar grondstoffen raken op en worden steeds duurder. Nog een belangrijke reden is dat we de aarde beschadigen en vervuilen door er grondstoffen uit te halen en deze te verbranden. Het is dus van groot belang dat we zuinig en efficiƫnt omgaan met onze grondstoffen om ook in de toekomst nog een leefbare aarde te hebben.

Het nieuwe beleid moet zorgen voor een stuk minder restafval. Net als nu betalen inwoners per keer voor het restafval dat na scheiding overblijft. De locaties van de ondergrondse restafvalcontainers worden in nauwe samenwerking met de gemeenten en de inwoners bepaald. De Avri-gemeenten hebben een bedrag van € 8.700.000 beschikbaar gesteld, aangevuld met een bedrag voor onderstaande extra opties, voor de uitvoering van het beleid.

Avri houdt bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening met ouderen en mindervalide inwoners. Bijvoorbeeld door het inzetten van afvalcoaches, die deze inwoners als dat nodig is helpen met het wegbrengen van afval. Daarnaast is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie. Als er vanuit bewoners vraag is naar cocons voor voedselafval bij hoogbouw en in de stadscentra van Tiel, Zaltbommel en Culemborg worden deze geplaatst. Inwoners krijgen hiermee de mogelijkheid om restafval beter te scheiden, waardoor zij minder restafval overhouden. De Avri-gemeenten willen tevens dat de inwerpopeningen van de ondergrondse containers worden verkleind, zodat mensen een kleinere en dus lichtere afvalzak naar de container kunnen brengen. In overleg met de gemeenten en daar waar dat binnen de gemeentelijke APV past, komen er tijdelijke camera's op locaties waar veel zakken naast de ondergrondse containers worden geplaatst. Het aantal uren voor handhaving wordt fors uitgebreid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.