Ads Top

Milieueffectanalyse Raamovereenkomst Verpakkingen naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 18 juni de milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 aan de Tweede Kamer gestuurd.

In de analyse wordt het milieueffect van het totaalpakket van afspraken uit de Raamovereenkomst - inclusief het mogelijk afschaffen van het statiegeld op grote PET-flessen - vergeleken met de situatie vóór de Raamovereenkomst (2012). De analyse is uitgevoerd door TNO in samenwerking met CE Delft.

De milieueffectanalyse werd in juni 2014 door staatssecretaris Mansveld toegezegd aan de Tweede Kamer. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft de milieueffectanalyse in opdracht van IenM begeleid. Daarbij is er een brede klankbordgroep geformeerd met vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals de rijksoverheid, gemeenten, het bedrijfsleven, milieuorganisaties en organisaties op het gebied van zwerfafval. De klankbordgroep stond onder leiding van Pieter Jan Biesheuvel als onafhankelijk voorzitter.

De review van het onderzoek lag in handen van een commissie van  onafhankelijke experts die de aanpak en resultaten van het onderzoek heeft getoetst. De eindresultaten zijn inclusief het advies van de Raad van Advies van het KIDV voorgelegd aan het bestuur van het KIDV, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en de Rijksoverheid.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.