Ads Top

Extra container voor plastic, blik, sap- en zuivelpakken in Twenterand

Om de hoeveelheid restafval nog verder terug te dringen krijgen inwoners van de gemeente Twenterand binnenkort een extra container voor plastic, blik, sap- en zuivelpakken. Deze container komt in de plaats van de oranje zakken.

Door de verbeterde mogelijkheid dit afval apart te verzamelen, ontstaat er minder restafval. Dit komt het hergebruik van afval ten goede.  Inwoners hebben zelf invloed op de hoogte van de Afvalstoffenheffing, hoe minder restafval hoe lager de Afvalstoffenheffing. 

Wethouder Ben Engberts: “Afval scheiden is goed voor het milieu kost nu nog minder inspanning en je merkt het in de portemonnee. Doordat plastic, blik, sap- en zuivelpakken niet meer in het restafval komen stijgt het hergebruik naar circa 83%. Een bijkomend voordeel is dat inwoners de restafvalcontainer minder vaak ter lediging hoeven aan te bieden zodat direct kosten worden bespaard”. Het is de bedoeling dat de nieuwe container 1 keer in de vier weken gratis huis-aan-huis geledigd wordt.


Inwoners van Twenterand zijn goed in afval scheiden! Door het inzamelen van GFT tegen nultarief, het verlagen van de inzamelfrequentie en de invoer  van de GFT-inzameling in het buitengebied is de hoeveelheid restafval  inzameling in 2014 gewijzigd. Het resultaat is dat 80 procent van het afval wordt hergebruikt. De hoeveelheid restafval is hierdoor ook al flink gedaald. Het college vindt dat het nog beter kan en stelt daarom voor om een derde container  te verstrekken voor de vier wekelijkse inzameling van plastic, blik, sap en zuivelpakken. In juni neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.