Ads Top

Minder elektrische apparaten in restafval

De hoeveelheid afgedankte kleine elektrische apparaten (e-waste) in het restafval daalt. In de periode 2012-2016 is de hoeveelheid klein e-waste die de consument jaarlijks als restafval weggooit met een derde verminderd van 33,6 tot 21,9 miljoen kilo. E-waste dat mensen weggooien, gaat verloren voor recycling. NVMP en Wecycle ondersteunen daarom de inspanningen van gemeenten om meer afval te scheiden.

Bureau Witteveen+Bos deed in opdracht van NVMP en Wecycle onderzoek naar de hoeveelheid e-waste in het restafval. Deze hangt sterk samen met gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling door gemeenten (‘Diftar’). In gemeenten met Diftar is de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid restafval. Dit stimuleert inwoners om hun afval gescheiden in te leveren, zodat er zo min mogelijk restafval ontstaat. Het verschil tussen Diftar-gemeenten en gemeenten zonder Diftar is groot: in Diftar-gemeenten zit er gemiddeld 60 procent minder e-waste in het restafval. Dit verschil is nog groter in gemeenten die gebruik maken van de Diftar-methoden waarbij de inwoners betalen naar rato van gewicht of een dure zak moeten aanschaffen voor hun restafval. In die gemeenten zit er gemiddeld 71 procent minder e-waste in het restafval.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.