Ads Top

ABN AMRO deelt ervaringen met circulair inkopen

In september 2017 werd Circl geopend, het circulaire paviljoen van ABN AMRO. Een nieuw-niet-zo-nieuw paviljoen. Niet zo nieuw omdat veel materialen hergebruikt zijn. Nieuw omdat het gebouw nog niet bestond. 

Circulaire gebouwen zijn nog relatief zeldzaam en ook de inkoopafdeling van ABN AMRO moest pionieren. Want waar er normaal in een inkoopproces wordt gesproken over kwaliteit en kosten, was het nu juist belangrijk dat oplossingen circulair waren. ABN AMRO deelt deze inzichten in een vandaag verschenen rapport.

Circulariteit is het zoveel mogelijk en zo lang mogelijk hergebruiken van grondstoffen, op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. Dat draagt bij aan een oplossing voor het probleem van de slinkende voorraad grondstoffen, grondstoffen schaarste en reductie CO2 emissie.

De wereldbevolking is momenteel ca 7,5 miljard, maar zal in 2050 naar schatting uit 10 miljard mensen bestaan. Met de stijgende welvaart, neemt de vraag naar goederen in alle delen van de wereld snel toe. Met het huidige consumptiepatroon komen de grenzen van wat de planeet aan kan in zicht. De transitie naar een circulaire economie is dan ook cruciaal om het welvaartsniveau op peil te houden.

ABN AMRO wil naar eigen zeggen een action leader zijn in de transitie naar een meer circulaire economie. De bank ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Dat doet ABN AMRO onder andere door kennis te delen en te verbinden teneinde impact te creëren bij haar klanten en andere belangstellenden. Zo ook vandaag met het delen van het rapport met de inzichten over circulair inkopen. Daarmee zorgt de bank dat Nederlandse bedrijven de kansen van de circulaire economie benutten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.