Ads Top

Drie sporen om Zwols restafval te verminderen

Extra voorzieningen op maat om afval te scheiden in hoogbouw en wijken zoals Assendorp, mobiele milieubrengstations in wijkwinkelcentra, meer communicatie en bewustwording en een pilot met financieel belonen van minder restafval.

Met deze en andere maatregelen willen burgemeester en wethouders van Zwolle de hoeveelheid restafval in 2020 terug brengen naar maximaal 100 kilo per inwoner. Dat stellen ze voor aan de gemeenteraad in het Uitwerkingsplan Zwolle Zonder Afval.

Fossiele grondstoffen worden steeds schaarser. Een groot deel van deze grondstoffen wordt bovendien maar kort gebruikt en verdwijnt als afvalstof in de verbrandingsoven. Door een andere aanpak van het afval blijft Zwolle er voor zorgen dat herbruikbare grondstoffen apart opgehaald en opnieuw gebruikt kunnen worden.

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met de hoofdlijnen voor het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2017-2020(link is external). Die hoofdlijnen zijn vastgelegd in het rapport ‘Zwolle Zonder Afval’.

Burgemeester en wethouders hebben de maatregelen en activiteiten voor deze drie sporen nu concreet gemaakt. Daarmee ligt er nu een spoorboekje om tot een halvering van de hoeveelheid restafval in 2020 te komen, met een groot aantal maatregelen en activiteiten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.