Ads Top

Seminar 'Recycling van composieten'

Thermohardende composieten hebben een zeer lange levensduur. Vaak wordt deze niet gehaald omdat het product vroegtijdig uit het economische circuit gehaald wordt. We hebben het dan over End-of-Use in plaats van End-of-Life. Maar wat gebeurt er dan mee? Shredderen en verbranden of kunnen we het materiaal upcyclen door het te hergebruiken de circulaire economie.

Dit was aanleiding voor Ben Drogt van BiinC om in 2014 de werkgroep Duurzaamheid vanuit de VKCN / CompositeNL te starten. Daaruit is recent in opdracht van het Ministerie van IenM een adviesrapport verschenen om met een stuurgroep en een projectteam van NRK, VKCN/CompositeNL, Hiswa, NJI, Koninklijke Metaalunie, Rijkswaterstaat en Berenschot een monitoringsystematiek met de composiet reststromen van Nederland in kaart te brengen.

Over dit onderwerp wordt op 16 maart bij Windesheim Hogeschool in Zwolle het seminar 'Recycling van composieten' georganiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.