Ads Top

Gaat Groningen Diftar bij afvalinzameling invoeren?

Gaat Groningen voor Diftar? Het systeem waarbij je als inwoner betaalt op basis van de hoeveel aangeboden afval? Een commissie van de Groningse gemeenteraad bespreekt woensdagavond 9 december een voorstel waarbij Diftar, de afkorting van gedifferentieerde tarieven, een optie is.

Deze optie staat in het nieuwe Afvalbeheerplan ‘Op weg naar een afvalloze Stad’ waarmee het college van B&W het hergebruik van het Groningse afval wil verhogen. Nu wordt 56 procent van het huishoudelijk afval hergebruikt waarmee Groningen een koploper op afvalgebied is. B&W hebben de raad twee opties voorgelegd. Eén met extra afvalvoorzieningen in de stad zoals meer afvalcontainers en inzamelpunten voor papier, glas en textiel. En één met meer voorzieningen èn Diftar waarbij Stadjers meer betalen naarmate ze meer afval aanbieden. De optie zonder Diftar vergt minder investeringen dan die met Diftar waarvan de invoering ruim 3 miljoen euro kost.

Eind vorig jaar heeft de gemeente het Stadspanel ingeschakeld om de meningen over Diftar te peilen. Ook al is 65 procent positief of neutraal over het principe, Diftar is wel de minst favoriete variant om in te voeren. Geënquêteerden zijn bang voor dumpen van afval, een punt waarover ook fracties in de raad zich zorgen maken. Volgens het college waren deze zorgen er ook in grote steden als Nijmegen en Maastricht waar Diftar is ingevoerd. “In deze steden blijkt dat er minder afval wordt gedumpt dan oorspronkelijk werd verwacht.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.