Ads Top

'Maak Nederland dé circulaire hotspot van de EU'

Nederland kan de circulaire hotspot van Europa worden. De leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) - AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever, ondersteund door VNO-NCW - implementeren nu al circulaire processen en bedden het circulaire gedachtegoed in in hun bedrijven. De omslag van een lineaire naar een circulaire economie is noodzakelijk. Hiermee kan een antwoord worden gegeven op grote uitdagingen, zoals toegang tot grondstoffen, klimaatverandering en voedselvraagstukken.

De acht multinationals benadrukken dat het gaat om een fundamenteel nieuwe denkwijze die de manier van opereren in bedrijven en samenlevingen ingrijpend kan veranderen. Het lineaire systeem van 'take-make-waste' maakt plaats voor het circulaire systeem van 'maintain-reuse-refurbish-recycle'. Dus focus op onder meer ecodesign, hergebruik van producten en materialen, behoud van de waarde van grondstoffen en duurzame energieopwekking.

De DSGC wil het veranderingsproces ondersteunen en versnellen door ervaringen te delen. Hiertoe is de publicatie 'Circular Economy, DSGC companies on their journey of implementing circular business models' samengesteld, die op 14 december bij Heineken Experience in Amsterdam werd gepresenteerd door de CEO's van de DSGC-bedrijven, voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW en oud-premier en hoogleraar Jan Peter Balkenende.

In de publicatie vertellen de managers 'circulaire economie' van de multinationals openhartig over de circulaire processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij gaan onder meer in op de dilemma's en de uitdagingen en op hoe zij deze processen winstgevend kunnen maken. Op hun praktijkervaringen zijn zes aanbevelingen gebaseerd, waaronder 'Circulariteit moet een onderdeel van iedere bedrijfsstrategie zijn', 'Werk samen met ketenpartners en andere stakeholders, want alleen dan kunnen processen circulair worden' en 'Nederlandse overheid, zorg voor een visie op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie'.

"We hopen dat dit andere bedrijven zal inspireren de reis naar een circulaire economie te beginnen", aldus de DSGC. "De economische en ecologische toegevoegde waarde zal niet alleen zorgen voor de continuïteit van onze business, maar ook voor een leidende internationale positie van Nederland en het Nederlands bedrijfsleven. Laten we samen optrekken en co-creëren op deze spannende reis!"

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.