Ads Top

Innovatief experiment naar duurzaam stortbeheer van start

Het innovatieve experiment naar het verduurzamen van stortbeheer kan van start. Het experiment bestaat uit onderzoek naar de mogelijkheid om de verontreiniging binnen stortplaatsen versneld onschadelijk te maken. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden. Hierbij zijn milieu en economie gebaat.

Dit staat in de Green Deal Duurzaam Stortbeheer die op 6 oktober is getekend door het Rijk, provincies en brancheorganisaties. Gedeputeerde Tjeerd Talsma: "Ik ben er trots op dat de provincie Noord-Holland mee kan werken aan dit soort initiatieven die het milieu beter maken voor toekomstige bewoners. Daarnaast is het ook mooi dat het een kostenbesparing oplevert doordat je de stort niet meer blijvend helemaal hoeft in te pakken."

Vanaf 2016 vinden pilots plaats op gesloten stortplaatsen of delen daarvan in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. Deze gaan tien jaar duren. Een tussenevaluatie vindt plaats na vijf jaar.

Volgens de huidige regels wordt het afval in een stortplaats 'ingepakt' zodat het gestorte afval  volledig afgesloten is van de omgeving. Hierdoor kunnen verontreinigende stoffen niet naar de omgeving lekken. Nadeel van deze werkwijze is dat deze stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Bij duurzaam stortbeheer wordt gebruik gemaakt van natuurlijke afbraakprocessen. Hiervoor worden achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats gebracht. Verontreinigingen worden hierdoor voor een deel afgebroken en voor een deel vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval. Het duurt naar verwachting tien jaar om met de versnelde afbraakprocessen de verontreinigingen in de stortplaats af te breken. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiënische eisen, zodat er geen gevaar voor de omgeving bestaat.

De pilots worden uitgevoerd op stortlocaties van Afvalzorg en Attero. Deze locaties liggen  in de provincies Noord-Brabant (Bergen op Zoom, stortplaats Kragge II), Noord-Holland (Hollands Kroon, stortplaats Wieringermeer) en Flevoland (Almere, stortplaats Braambergen).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.