Ads Top

Provincie legt Maastrichts afvalbedrijf bestuursdwang op

De Provincie Limburg heeft het Maastrichtse afvalrecycling- en overslagbedrijf John Peeters gesloten. Dit in het belang van de handhaving van de openbare orde én veiligheid van mens en milieu. Deze sluiting is het gevolg van een gevaarlijke situatie die op het terrein is ontstaan door de aanwezigheid van te grote hoeveelheden –veelal brandbare- (afval)stoffen.

De eigenaar van het bedrijf was al eerder door de Provincie Limburg gesommeerd de situatie in veilige staat te brengen. Omdat hij hier geen gehoor aan gaf, is op dringend advies van de brandweer en in goed overleg met de gemeente Maastricht vervolgens besloten om spoedmaatregelen te nemen op de bedrijfslocaties van John Peeters Recycling B.V. (Klipperweg 24, 8-10) en Reststoffen en Overslag B.V. (Klipperweg 4-6) te Maastricht, omdat de opgeslagen hoeveelheid (afval)stoffen het risico met zich meebrengen van een onbeheersbare brand, met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor mens en milieu. Er is sprake van een dusdanige situatie dat voortzetting van de aanvoer zal leiden tot onomkeerbare schade of zeer hoge herstelkosten achteraf.

Gedeputeerde Daan Prevoo: “In de praktijk betekent dit dat er niets meer het terrein op mag. De eigenaar moet nu zoveel mogelijk van de (afval)stoffen die op het terrein liggen gaan verwijderen. In het verleden hebben diverse controles plaatsgevonden en zijn verschillende overtredingen geconstateerd. De eerder opgelegde dwangsommen van bijna 6 ton hebben helaas niet geleid tot actie vanuit het bedrijf. Dan is het wat mij betreft: genoeg is genoeg.” De opslag van afvalstoffen moet binnen 4 weken weer voldoen aan de gestelde norm.

Om te controleren of de eigenaar zich aan de bestuursdwang opgelegde houdt, wordt 24-uur per dag, 7 dagen per week toezicht gehouden. Intussen houden brandwachten de veiligheid op het terrein in de gaten. Dit alles onder het motto ‘de vervuiler betaalt’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.