Ads Top

Nieuwe wagens met wisselcontainers voor afvalinzameling

Stadsdeel Oost heeft weer een stap gezet naar verdere verduurzaming van de afvalinzameling. Voor de inzameling van restafval zijn woensdag 25 juni vier nieuwe inzamelvoertuigen met wisselcontainers in gebruik genomen. Met de inzet van deze wagens wordt de inzameling van het huishoudelijk restafval een stuk efficiënter en milieuvriendelijker.

Een vuilniswagen met wisselcontainer rijdt niet na elke ronde afval ophalen helemaal naar het Westelijk Havengebied om hem te legen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB), maar wisselt de volle container om voor een lege op een speciale locatie op het Zeeburgereiland en gaat dan weer verder met inzamelen. Het AEB haalt de volle containers later met drie tegelijk op en transporteert ze voor verwerking naar het Westelijk Havengebied. Dit gebeurt op rustige tijden, zonder files onderweg of wachttijden bij de weegbrug.

Stadsdeel Oost heeft dit systeem samen met stadsdeel Zuidoost en het AEB gedurende ruim een jaar getest met één wagen. Het systeem blijkt veel te besparen in rijtijd, kosten en uitstoot van CO2 en fijnstof. Daarom heeft stadsdeel Oost besloten om zeven oude inzamelvoertuigen in één keer te vervangen door vier nieuwe wagens met wisselcontainers. Omdat met het nieuwe systeem veel efficiënter kan worden ingezameld, kan worden volstaan met in totaal vijf wagens met wisselcontainers, die elk een grotere inzamelroute gaan rijden.

Een inzamelvoertuig zonder wisselcontainer heeft gemiddeld ongeveer anderhalf uur nodig om een vracht vanuit het oostelijke deel van de stad bij het AEB te lossen, en maakt per dag twee van deze ritten. Geschat wordt dat stadsdeel Oost door de inzet van de wagens met wisselcontainers per jaar ongeveer 40.000 kilometer aan transportkilometers bespaart. Omdat het transport tijdens de rustige uren wordt uitgevoerd, heeft dit uiteraard ook een positief effect op de verkeersdruk en nemen de uitstoot van CO2 met bijna 50% en de uitstoot van fijnstof met ruim 40% af.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.