Ads Top

Handhaving illegaal afval heeft resultaat in Haarlem

Afval op straat is een grote ergernis in de leefbaarheid van een stad. In Haarlem is het dan ook een onderwerp dat intensieve aandacht krijgt en met resultaat. Het aantal meldingen van illegaal aangeboden afval is in de eerste 5 maanden van 2014 ten opzichte van 2013 duidelijk afgenomen. Waar in 2013 over de eerste 5 maanden 480 meldingen zijn gemaakt is dit in dezelfde maanden voor 2014 teruggebracht naar 226 meldingen. In 2014 zijn er meer boetes uitgeschreven; 91 tegenover 8 boetes in 2013. De inzet van repressieve handhaving speelt hierin een belangrijke rol en gezien de positieve resultaten wordt de huidige werkwijze voor de rest van dit jaar voortgezet.

De afdeling handhaving van de gemeente Haarlem treedt zowel preventief als repressief op tegen het illegaal aanbieden van huishoudelijk afval en bedrijfsafval. In alle gevallen wordt het illegale afval doorzocht met als doel de afkomst van het afval te traceren. De inzet gebeurt op basis van klachten en de aanwijzing van zogenoemde ‘hotspots’. Dit zijn plekken waar veelvuldig afval op straat wordt gedumpt naast de ondergrondse containers of waar huisvuilzakken te vroeg of te laat worden aangeboden. Op deze wijze zijn de handhavers op die locaties waar de problematiek op dat moment speelt en handhaving gewenst is. Met regelmaat worden bij de ‘hotspots’ in samenwerking met Spaarnelanden handhavingsacties georganiseerd en indien er een indicatie in het afval wordt gevonden krijgt de eigenaar een boete.

In 2013 is gestart met het plaatsen van ondergrondse containers waardoor de overlast van afval op straat deels is teruggedrongen. Maar er blijven plekken in de stad waar overlast geconstateerd wordt. Dit kan komen doordat ondergrondse containers vol zijn of doordat bewoners of anderen het afval er gewoon naast plaatsen. Daarnaast is de uitrol van de ondergrondse containers nog niet afgerond en wordt er in deze stadsdelen ook overlast geconstateerd van te vroeg of te laat aangeboden huisvuilzakken. Het gemeentebestuur wil, juist in de zomermaanden voorkomen dat afval op straat ongedierte aantrekt en leidt tot verloedering van de buurt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.