Ads Top

Limburgs Duurzaam Sloopprotocol aanscherping voor slopen en hergebruik

Re-Use Materials B.V. (RUM BV) en de Provincie Limburg hebben samen het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol ontwikkeld. Door het toepassen van dit nieuwe sloopprotocol worden het duurzaam slopen en het hergebruik van secundaire bouwmaterialen verder aangescherpt en doorontwikkeld. Het is op onderdelen een nieuwe manier van werken die uiteindelijk leidt tot een nieuwe economische stroom.

De Provincie Limburg wil met het toepassen van het protocol bewerkstelligen dat zoveel mogelijk opdrachtgevers en -nemers van sloopprojecten herbruikbare en verhandelbare materialen en stoffen benutten. Het gaat niet alleen om renovatieprojecten maar ook aan productieprocessen voor nieuwe materialen.

In het kader van ‘practice what you preach’ zal de Provincie voor bouwwerkzaamheden aan haar eigen gebouwen (Gouvernement, musea, gebouwen, provinciale wegen) de toepassing van het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol verplicht stellen. Daarnaast stimuleert de Provincie in haar opgave rondom de transitie van de Limburgse woningmarkt, het sloopprotocol zo veel mogelijk, door het in te zetten als criterium voor regelingen in het kader van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

Gedeputeerde Erik Koppe: “Gezien de grote vervangings- en renovatieopgave waar Limburg voor staat, levert dit een waardevolle bijdrage”.

Uit navraag bij gemeenten is gebleken dat er geen afwijkende regels of verordeningen gelden ten aanzien van het slopen van vastgoedobjecten. Het sloopprotocol geeft een aanscherping en borgt tevens de kwaliteit van het sloopproces en de vrijkomende materialen. De insteek is dat de markt deze nieuwe manier van werken oppakt en verder doorvoert.

Met name Zuid-Limburg staat, als gevolg van de vergrijzing, de ontgroening en de krimp van de bevolking voor een grote opgave wat betreft de herstructurering van onder andere de woningvoorraad. De ambitie is om deze opgave te benutten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daarbij hoort ook het slopen en renoveren van woningen. Hierbij is naast aandacht voor duurzame energie vooral ook aandacht voor het sluiten van materiaal- en grondstoffenkringlopen nodig.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.