Ads Top

Mansveld: gescheiden inzameling drankenkartons in 2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu gaat met het verpakkend bedrijfsleven en gemeenten in gesprek over de gescheiden inzameling van drankenkartons per januari 2015. Zij kondigde dit vanmiddag aan tijdens het congres van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Het KIDV verrichtte afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar de financiële haalbaarheid en milieuwinst om drankenkartons gescheiden in te zamelen. Hieruit blijkt dat de inzameling en recycling van drankenkartons milieuwinst oplevert. Daarbij heeft het KIDV ook onderzocht welke kosten dit met zich mee kan brengen, afhankelijk van de systemen die daarbij kunnen worden ingezet.

Staatssecretaris Mansveld opende vandaag samen met bestuursvoorzitter Hans van der Vlist van het KIDV het congres 'Duurzaam verpakken: blik op de toekomst'. Tijdens dit congres voor bestuur en management van producenten en verpakkers, groot- en detailhandel, afvalbedrijven, recyclers, branche- en maatschappelijke organisaties, overheid, politiek en wetenschap presenteerde het KIDV vier toekomstscenario's voor duurzaam verpakken in 2040.

Deze scenario's zijn opgesteld om invulling te geven aan de ontwikkeling van de Toekomstvisie Duurzaam Verpakken 2040. Hiermee wil het KIDV een impuls geven aan alle partijen om de verpakkingsketen zo duurzaam en ambitieus mogelijk in te richten en daarin een transitie naar een circulaire economie te realiseren. De interactie tussen sprekers en deelnemers, maakte duidelijk dat er bij elk scenario nu al mogelijkheden en kansen zijn voor verdere verduurzaming van verpakkingen.

Tijdens het congres kwamen in gesprekken met onder meer het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) ook de ambities van het verpakkende bedrijfsleven aan de orde. Zij gaan aan de slag met het opstellen van verduurzamingsplannen, waarin ze 'hoogst haalbare doelen' opstellen om verduurzaming van verpakkingen in hun branches te realiseren en aangeven wat ze daar concreet aan gaan doen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.