Ads Top

Hardenberg neemt nog geen besluit over omgekeerd inzamelen

De agendacommissie heeft besloten het raadsvoorstel 'Duurzaam afval omgekeerd inzamelen fase 2' van de agenda van 28 april af te voeren. De raad heeft eerst behoefte aan meer informatie. De raad heeft, aan de hand van de gestelde vragen en schriftelijke bijdragen, behoefte aan meer informatie en vindt dat er op onderdelen een 'verdiepingsslag' nodig is om een besluit te kunnen nemen over de invoering van fase 2 omgekeerd inzamelen.

Besloten is besluitvorming hierover met zes maanden uit te stellen. Deze periode gaat het college benutten om de gewenste informatiebehoefte vorm en inhoud te geven. Dit betekent dat de raad in oktober 2015 een aangepast voorstel van het college tegemoet kan zien.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.