Ads Top

Eerste internationale congres van het European Asbestos Forum

Op 27 mei vindt in Amsterdam het eerste internationale congres plaats van het European Asbestos Forum. Tijdens het congres Asbest & Arbeid - 'Een gevaarlijke combinatie', delen bekende sprekers en specialisten uit heel Europa, de Verenigde Staten en Australië hun visie op asbest en veiligheid in de werkomgeving. Tijdens het asbestcongres lanceert het European Asbestos Forum de internationale Dr. Jan Stumphius Recognition Award. De Award is een onderscheiding voor een prominente asbest professional of stakeholder, die van grote betekenis is geweest voor de asbestsector en daarmee een voorbeeldfunctie heeft vervuld.

Voorbeelden van innovaties, die tijdens het congres belicht worden, zijn de inzet van robotica om straten te saneren en een zogenaamde asbestcouveuse techniek om asbest te verwijderen. Ook op het programma staan nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de werkomstandigheden en de meerwaarde van een vastgoedkaart. Daarnaast worden de laatste medische ontwikkelingen gepresenteerd, evenals hoopgevende, nieuwe behandelmogelijkheden voor asbestslachtoffers.
De Nederlandse asbestsector loopt op Europees niveau in de voorlinie, alleen al vanwege de grote aandacht voor asbest en de aanscherping van de asbestgrenswaarden. Het zet de Nederlandse asbest sector internationaal nog steviger op de kaart dat het European Asbestos Forum jaarlijks in Amsterdam zal plaatsvinden en daarbij sprekers en professionals vanuit de hele wereld zal aantrekken.

Het European Asbestos Forum is opgericht met één belangrijk doel: het bevorderen van internationale kennisdeling en het bouwen aan professionele netwerken tussen belanghebbenden. Asbest is een wereldwijd toegepast materiaal. In Nederland, maar ook elders in Europa heeft men te maken met dezelfde asbestproblematiek. Het delen van kennis op nationaal en internationaal niveau is echter niet vanzelfsprekend. Het European Asbestos Forum brengt hierin verandering en schuwt daarbij de grote vragen niet. Aan asbestprofessionals en stakeholders biedt het EAF een breed kennisplatform om asbestproblemen bespreekbaar te maken en om de beste oplossingen en innovaties met elkaar te delen. Het EAF is daarmee nieuw en grensverleggend voor de asbestsector in Europa. Het European Asbestos Forum streeft ernaar om jaarlijks een asbestcongres te organiseren, met ieder jaar de focus op een hoofdthema. In 2016 is dat Asbest en Gebouwen.

Hoofdsponsor van het European Asbestos Forum is Shield Group International. Als partner van het EAF en internationaal expert op het gebied van asbestproblematiek wil Shield Group bijdragen aan het bevorderen van internationale kennisdeling en samenwerking.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.