Ads Top

Hogere subsidie asbestverwijdering buitengebied

Er is in 2012 een stimuleringsmaatregel voor de twaalf provincies vastgesteld: ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’. De provincie Fryslân subsidieert met ruim ander half miljoen euro het saneren van asbestdaken. Na de sanering worden er zonnepanelen op daken geplaatst. Deze regeling geldt voor agrarische ondernemers en boerderijen.

Vanaf 1 juli 2014 wordt deze regeling verruimd. Eigenaren van voormalige boerderijen en voormalige agrarische ondernemers kunnen dan ook gebruik maken van de regeling. Het subsidiebedrag wordt ook per 1 juli 2014 verhoogd.

Eigenaren van voormalige boerderijen kunnen maximaal 30% van de subsidiegrens ontvangen. Hiermee blijft de stimuleringsmaatregel vooral gericht op actieve agrarische bedrijven. Wel krijgt een grotere groep bewoners van het platteland de mogelijkheid om met subsidie asbest te verwijderen. In 2024 geldt een wettelijk verbod op de aanwezigheid van asbest.

De aangepaste stimuleringsregeling is in samenspraak met het Rijk opgesteld door het IPO (Interprovinciaal Overleg).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.