Ads Top

Avalex in de plus

Afvalverwerker Avalex heeft in 2017 een winst behaald van ruim 1,8 miljoen euro. Hiervan gaat 850.000 euro terug naar de zes gemeenten die deelnemen aan Avalex. De resterende 950.000 euro gebruikt Avalex om de organisatie te moderniseren.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die Avalex, samen met de begroting tot en met 2022, onlangs presenteerde. De gemeenteraden van de zes gemeenten van Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland wordt gevraagd wat zij vinden van de financiële stukken. In juli vindt de definitieve vaststelling van deze stukken plaats.

De zes gemeenten die deelnemen aan Avalex zetten de komende jaren in op een daling van het restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Daling van het restafval is nodig om ook de komende jaren financieel gunstige resultaten te behalen, aldus Avalex.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.