Ads Top

‘Werp eens een blik in de glasbak’

De gemeente Krimpenerwaard start vanaf april 2017 een proef waarbij metalen verpakkingen in de glasbak mogen. De slogan van de proef is ‘Werp eens een blik in de glasbak!’. Met deze unieke en innovatieve manier van metaal scheiden is de gemeente de eerste in Nederland. Voor deze landelijke proef werkt de gemeente samen met afvalinzamelaar Cyclus NV en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ.  

De gemeente Krimpenerwaard wil de landelijke doelstelling voor afvalscheiding (de VANG-doelstelling) halen. Dat betekent een maximale hoeveelheid restafval van 100 kilogram per inwoner per jaar en dat inwoners in 2020 minimaal  75% van het huishoudelijk afval gescheiden aanbieden. Om de afvalscheiding te stimuleren is al diftar ingevoerd en zamelt Cyclus wekelijks wordt plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons (PD) wekelijks ingezameld.

De gemeente kreeg regelmatig verzoeken van inwoners om ook metalen verpakkingen gescheiden in te zamelen. Aan die verzoeken wil de gemeente graag voldoen. De hoeveelheid restafval zal door deze nieuwe scheidingsmogelijkheid verder afnemen.

Wethouder Neven: ‘Steeds meer gemeenten kiezen voor de inzameling van metalen verpakkingen bij het plastic verpakkingsafval en de drankenkartons (PMD-inzameling). Onze verwachting is dat de inzameling van metalen verpakkingen in de glasbak een aantal voordelen heeft ten opzichte van PMD-inzameling. Wij denken bijvoorbeeld dat blik bij het glas makkelijker te sorteren is en meer milieuwinst oplevert dan bij PMD-inzameling. Ook verwachten wij dat deze innovatieve inzamelmethode financieel gunstiger is. Dat helpt ons om de afvalstoffenheffing voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. We zijn daarom erg blij dat inzamelaar Cyclus en verwerker SUEZ meewerken aan deze innovatieve proef!’

Naast het inzamelen van afval adviseert Cyclus gemeenten over hoe zij de VANG-doelstellingen kunnen realiseren. Directeur Cyclus Jan Krapels: ‘Wij zijn daarom enthousiast over deze innovatieve pilot. Een belangrijke voorwaarde voor het succes is dat we het inwoners makkelijk maken om grondstoffen te scheiden. Het is dus slim om voor een inzamelsystematiek te kiezen die bekend is. Bijna iedereen kent de glasbak, Nederlanders leveren 80% van het glas gescheiden in. Nu kunnen de metalen verpakkingen in één moeite mee. We zijn erg benieuwd naar de resultaten.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.