Ads Top

HVC: Betere afvalscheiding en meer duurzame energie

Met de ingebruikname van de bodemaswasinstallatie en de realisatie van offshore windpark Gemini zijn in 2016 belangrijke stappen gezet die een bijdrage leveren aan het streven van HVC om samen toe te werken naar een circulaire maatschappij, waarin grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en recycling en energie duurzaam wordt opgewekt.  

In het afgelopen jaar heeft HVC fors ingezet op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. Door de verschillende afvalstromen apart in te zamelen kunnen deze als grondstoffen opnieuw worden gebruikt.  

Bij gemeenten waar men inzamelt, ziet HVC een flinke daling van de hoeveelheid ingezameld restafval (7%) gecombineerd met een forse stijging van meer gescheiden waardevolle grondstoffen (10%). Daarnaast ziet men een stijging van het aangeboden grof huishoudelijk afval (12%) bij de afvalbrengstations. De toename van de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen (plastic, blik en pak) via bronscheiding is met 95% spectaculair te noemen. Hierbij heeft de komst in steeds meer gemeenten van een container aan huis voor dit afval, aan het goede scheidingsgedrag van inwoners bijgedragen. 

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft) die is ingezameld, is aanzienlijk gestegen. Mede hierdoor kon HVC een recordproductie van groen gas realiseren.

De totale duurzame energieproductie bedroeg in 2016 927 GWh (2015: 842 GWh), de hoogste jaarproductie tot nog toe en een toename van 10% t.o.v. 2015. Deze toename is met name toe te schrijven aan de energieproductie van offshore windpark Gemini, dat in maart 2016 de eerste groene stroom geleverd heeft. 

De warmtenetten in Dordrecht en Alkmaar/Langedijk zijn in 2016 verder uitgebreid, zowel in de aanleg van het warmtenet als in de aansluiting van nieuwe bedrijven en huishoudens. Dit leidt per aansluiting tot maar liefst 72% minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Over een jaar (begin 2018) zal men het warmtenet van de regio Alkmaar loskoppelen van de afvalenergiecentrale en dit gaan voeden met warmte van de bio-energiecentrale.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.