Ads Top

Contrastmiddelen ziekenhuis verwerken via AEC beter voor milieu

Uit een milieu-impactstudie van Tauw blijkt dat het inzamelen en verwerken van contrastmiddelen via plaszakken in een afvalenergiecentrale (AEC) veel minder schadelijk is voor het milieu dan verwerking via de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Bij verwerking via plaszakken in een AEC komen veel minder contrastmiddelen in het milieu. Tauw heeft de milieu-impactstudie naar aanleiding van een vraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd.

Contrastmiddelen worden in een ziekenhuis gebruikt om betere röntgenfoto’s of scans te maken. Deze middelen worden kort voor de foto of scan in het lichaam van de patiënt gebracht en na de foto of scan weer via de urine uitgescheiden. Deze urine komt via toilet en riolering in de RWZI terecht. Omdat contrastmiddelen in de RWZI maar in beperkte mate uit het water worden verwijderd, hopen ze zich op in het oppervlakte-/grondwater waardoor ze ook in het drinkwater kunnen terechtkomen. 

In het Deventer ziekenhuis is een proef gedaan met plaszakken. Van patiënten is, na het maken van een scan, de urine opvangen in plaszakken. Deze zijn met gemengd restafval afgevoerd waardoor er geen contrastmiddelen in het riool, RWZI en oppervlaktewater terechtkomen. Na deze proef rees bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vraag of de milieu-impact van verwerken van de urine met daarin de contrastmiddelen in een AEC kleiner is dan bij verwerking via de RWZI. Bij verwerking via plaszakken in een AEC blijken dus inderdaad minder contrastmiddelen in het milieu te komen. Wel komen enkele van nature al aanwezige stoffen in het milieu. Van deze stoffen worden geen directe gevaren voor mens en/of milieu verwacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.