Ads Top

Van Gansewinkel en Shanks zetten in op fusie

Van Gansewinkel en Shanks willen samen een nieuwe Europese alliantie vormen voor afvalinzameling en recycling. Hiervoor is door beide bedrijven een zogeheten voorovereenkomst getekend. De partijen gaan nu een periode van exclusiviteit in, met de intentie de transactie te finaliseren. Het is de verwachting dat de mogelijke fusie nog dit jaar zou kunnen worden afgerond.

Na de herfinanciering in 2015 ontwikkelt het resultaat van Van Gansewinkel zich in 2016 positief, zowel boven budget als boven het afgelopen jaar. De interesse die daarmee vanuit diverse marktpartijen ontstond, was aanleiding voor Van Gansewinkel om de strategische optie van een verkoop te verkennen. Uit dit proces is een mogelijke fusie met Shanks als beste optie naar voren gekomen. Deze optie wordt nu op exclusieve basis door beide partijen uitgewerkt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.