Ads Top

Voorlichting cruciaal om gebruik plastic tassen te verminderen

Het gebruik van lichtgewicht plastic tasjes moet sterk teruggedrongen worden. Dat besliste het Europees Parlement. Het gebruik van de dunne plastic tas moet in 2019 met 80% zijn afgenomen. Dit soort tassen komt volgens het Europees Parlement vaak terecht in het milieu. Detailhandel Nederland benadrukt dat ondanks de vele initiatieven die er vanuit de sector al ondernomen worden, een gerichte consumentenvoorlichting vanuit de overheid onontbeerlijk is in de strijd tegen de plastic tas.
De nieuwe regels zijn specifiek van toepassing op de dunne soort plastic tasjes (<50 micron). Het Europees Parlement stelt verschillende mogelijkheden aan de lidstaten voor om deze reductie gezamenlijk te behalen, zoals beprijzing of een totaal nationaal verbod.
Secretaris Europa bij Detailhandel Nederland, Dorine van Woerden: “In Nederland zijn al veel initiatieven van winkeliers om het gebruik van plastic draagtassen terug te dringen. Maar de invloed van een ontmoedigingsbeleid vanuit de winkelier kent zijn grenzen. Geheel terecht stelt het Europees Parlement dat consumentenvoorlichting door de overheid cruciaal is bij het terugdringen van het gebruik van de plastic tassen. Consumenten ervaren het verschaffen van plastic tasjes door de winkelier nu als een service, zeker bij grotere aankopen.”
Dit blijkt ook uit een pilot van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en de Raad Nederlandse Detailhandel. Hier werd geconcludeerd dat een vermindering van het gebruik van plastic tassen mogelijk is, mits er goede voorlichting wordt gegeven. Gerichte voorlichtingscampagnes vanuit de overheid in samenwerking met de detailhandel verhogen het bewustzijn bij de consument, zodat ook de consument de veranderende service in de winkel begrijpt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.