Ads Top

Geen risico's voormalige vuilstort Usselerveen

De voormalige huisvuilstortplaats in het Usselerveen tussen Enschede en Haaksbergen vormt geen gezondheidsrisico voor bewoners en de agrarische bedrijven in het gebied. Ook zijn er geen onaanvaardbare ecologische risico's en zijn er geen afwijkende waarden in het grondwater. Dat is de uitkomst van een bodemonderzoek dat de provincie Overijssel samen met de gemeente Enschede heeft uitgevoerd.
Tussen 1926 en 1950 is in het gebied huisvuil gestort. Na sluiting van de stort is het gebied in gebruik geraakt als agrarisch areaal. Er zijn veertien veehouderijbedrijven actief, en er staan 2 burgerwoningen.
Het onderzoek heeft aangetoond dat de grond weliswaar verontreinigd is, maar dat dit geen effect heeft op de kwaliteit van de melk en het vlees van de in het gebied grazende koeien. Om dit te kunnen vaststellen zijn controles uitgevoerd op de uit het gebied afkomstige melk, en zijn de nieren en levers van drie koeien gecontroleerd.
Ook kunnen twee moestuinen die in het gebied liggen gewoon worden gebruikt. Deze zijn aanvullend onderzocht. Wel wordt aangeraden om geen nieuwe moestuinen aan te leggen.
Op één plek in het gebied is een verontreiniging met asbest vastgesteld. Deze zal door de provincie worden gesaneerd. In de rest van het gebied is geen sanering nodig.
De resultaten zijn tijdens een informatieavond aan de betrokken agrariërs en bewoners toegelicht, in aanwezigheid van gedeputeerde Ineke Bakker en wethouder Hans van Agteren van de gemeente Enschede.
Bij het onderzoek is nauw samengewerkt met de regionale GGD, onderzoeksinstituut Alterra, de Voedsel- en Warenautoriteit, het Nederlands Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, de Nederlandse Zuivelorganisatie en de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.