Ads Top

Eerste successen Green Deal North Sea Resources Roundabout

Bedrijven die circulair ondernemen hebben moeite om secundaire grondstoffen te importeren en exporteren. Ze lopen tegen regelgeving aan die per land verschilt. De Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) harmoniseert de regels. Met succes, zeggen de iniatiefnemers: bedrijven in drie afvalstromen merken inmiddels het verschil.

Ruim 1,5 jaar geleden ondertekenden ministers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, het bedrijfsleven en milieuorganisaties de Green Deal NSRR. Ze wilden de circulaire economie stimuleren door handel en transport in herbruikbare grondstoffen te vergemakkelijken. Daarvoor is harmonisatie in regelgeving en procedures nodig.

Harmonisatie van de regelgeving is belangrijk. Om een sluitende businesscase te krijgen, hebben circulaire ondernemers toegang nodig tot buitenlandse reststromen of buitenlandse markten. Bovendien zet de Nederlandse overheid vol in op de circulaire economie. Materialen zoals metalen en plastics moeten zo lang en hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. Bedrijven en overheid hebben recent transitieagenda’s opgesteld.

De Green Deal NSRR heeft in eerste instantie drie cases opgepakt rond drie verschillende stromen: compost (Twence), bodemas (Inashco) en hard PVC (Van Werven). Bedrijven en overheden analyseerden problematische regels en procedures bij handel en transport van deze stromen en vonden daarvoor oplossingen. Zo kregen de stromen compost en hard PVC in Nederland de einde-afvalstatus. De volgende stap is dat het buitenland ze ook niet meer als afval beschouwt, waardoor er soepelere regelgeving geldt.

Sinds de ondertekening is de Green Deal uitgebreid. Eerst is een case die gaat over de export van struviet van Nederland naar Frankrijk toegevoegd. De tweede nieuwe case richt zich op elektronisch afval: hoe kunnen vooraf goedgekeurde recyclers profiteren van snellere procedures? Het idee is om de oplossing te vinden in een eenduidige interpretatie en implementatie van Europese regelgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.