Ads Top

Hengelo plaatst en verwijdert voorlopig geen ondergrondse containers

De gemeente gaat voorlopig geen ondergrondse restafvalcontainers plaatsen of weghalen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 2 augustus over de wijze waarop inwoners inspraak moeten hebben op het plaatsen van ondergrondse containers. Diezelfde Raad van State heeft een verzoek om te stoppen met omgekeerd inzamelen (de grijze container inleveren en restafval wegbrengen naar een ondergrondse container) afgewezen.

Het college van B en W neemt eind augustus een ontwerpbesluit. In dit besluit staan uitgangspunten waaraan moet worden voldaan bij het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer. Daarbij zit een kaart waarop de plekken staan waar deze containers komen, het zogenoemde plaatsingsplan.
Het ontwerp-plaatsingsplan wordt vanaf 6 september zes weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen een zienswijze indienen op het ontwerp en de plaats van de ondergrondse containers. Zienswijzen indienen kan ten aanzien van alle concrete locaties. Zowel ten aanzien van ontwerplocaties, als van locaties waar de ondergrondse containers vanaf het begin van de werkzaamheden eind 2016 reeds zijn geplaatst. Ook kunnen inwoners een zienswijze indienen op een locatie die volgens het ontwerp-plaatsingsplan wordt verwijderd.

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad en op de website van de gemeente Hengelo na behandeling in het college van B en W. Inwoners kunnen ook inzage krijgen in het Stadskantoor aan de Hazenweg.

Na de 6 weken inzagetermijn stelt het college van B en W de reactienota (met ingediende zienswijzen) en het definitieve plaatsingsplan vast. Na de ter inzage legging wordt de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers weer opgepakt waar geen zienswijzen tegen zijn ingediend. Inwoners die het niet eens zijn met het definitieve plaatsingsplan, kunnen dan rechtstreeks beroep indienen bij de Raad van State.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.