Ads Top

Den Haag gaat meer afval scheiden

De gemeente Den Haag wil per jaar 9,5 miljoen kilo meer gescheiden afval inzamelen in 2018. Om dat te bereiken is naast goede voorzieningen, de hulp van de Hagenaars onontbeerlijk. In combinatie met Haagse Kracht zoekt de gemeente naar nieuwe en innovatieve inzamelmethodes om deze doelstelling te halen. Ook worden bestaande inzamelvoorzieningen verbeterd en uitgebreid om meer afval te scheiden. Zowel vooraf als achteraf. Hiervoor komt de gemeente met vijf pakketten van maatregelen in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan. 

Wethouder Boudewijn Revis: "Door het afval zo veel mogelijk te scheiden in stukken die we kunnen hergebruiken voor nieuwe producten, besparen we energie en grondstoffen. Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor onze portemonnee. Door zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen kunnen we de afvalstoffenheffing laag houden".

Om de doelstellingen  te halen worden er verschillende maatregelen genomen. Zo wordt onder andere het gescheiden inzamelen van afval in de hoogbouw verbeterd.  Er komen meer minicontainers in wijken  en grote rolcontainers in flatgebouwen voor plastic en papier. Ook wordt er een proef gestart met gekleurde zakken. Bewoners kunnen hun afval scheiden door ze per soort in gekleurde zakken te doen. Na inzameling – zowel in de ondergrondse containers als minicontainers- worden de zakken gescheiden en gesorteerd. Ook het aantal sorteerstraten wordt uitgebreid, waarbij het streven is om in elke wijk een sorteerstraat te hebben. Ook voor de betere afval scheiding van grofvuil is een maatregelenpakket, bijvoorbeeld de bouw van een nieuw afvalbrengstation in de Uitenhagenstraat en het onderzoek naar een extra afvalbrengstation in Ypenburg.

Samen produceren de ruim 500.000 Hagenaars elke dag ongeveer 600 ton afval. Dat is ruim 1 kilo per persoon, iedere dag 75 vuilniswagens vol. Den Haag zet sinds een flink aantal jaren in op een duurzaam afvalbeheer: het zoveel mogelijk scheiden van afval zodat dat weer opnieuw kan worden gebruikt.  Gedurende 2012 tot 2015 is de afvalscheiding in Den Haag verbeterd. Er werd in 2014 ongeveer 5% meer afval gescheiden ingezameld. Daarnaast is de totale hoeveelheid afval die de Haagse huishoudens jaarlijks produceren afgenomen. Dit maakt de nieuwe doelstelling van 35% scheiden haalbaar. Dat betekent dat de gemeente per jaar 9,5 miljoen kilo meer gescheiden wil inzamelen. De ambitie stopt echter niet bij 35%. In 2018 wordt de tussenbalans opgemaakt en bekeken welke maatregelen het meest effectief zijn om de ambitie van 40% afvalscheiding in 2020 waar te maken.

Het succes van het gescheiden afval inzamelen is afhankelijk van een goede samenwerking tussen de Hagenaars, de afvalinzamelaars en de gemeente. Ook moet koplopers de ruimte worden gegeven om buren, vrienden of collega's te motiveren, enthousiasmeren en een podium te bieden voor (ver)nieuwe(nde) initiatieven. Het uiteindelijke doel is dat afvalscheiding voor iedereen de normaalste zaak van de wereld is.

In veel grote steden in Nederland zijn de omstandigheden voor afvalscheiding verre van ideaal. Zo ook in Den Haag. Met veel hoogbouw en kleine woningen is het scheiden van afval lastig. Hoogbouwwoningen hebben over het algemeen weinig ruimte om afval buitenshuis op te slaan. Daarnaast is ook de buitenruimte beperkt in de mogelijkheden om voldoende afvalinzamel voorzieningen te creëren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.