Ads Top

Grote stap gezet in de recycling van schaarse grondstof fosfaat

HVC en SNB tekenden een overeenkomst met de Belgische firma EcoPhos voor het terugwinnen van fosfaat uit de vliegas van de beide slibverbrandingsinstallaties in Dordrecht en Moerdijk. Daarmee hebben HVC en SNB voor hun aandeelhouders, de waterschappen, een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van de steeds schaarser wordende grondstof fosfaat.

EcoPhos heeft een uniek proces ontwikkeld waarmee uit de vliegas fosfaat wordt terug gewonnen in de vorm van kunstmest. Het EcoPhos proces leidt tot bestaande marktproducten van hoge kwaliteit. Deze producten worden wereldwijd gebruikt.

De waterschappen, die aandeelhouder zijn van HVC en SNB, leveren via de samenwerking tussen HVC, SNB en EcoPhos een grote bijdrage in de fosfaatrecycling. Door deze samenwerking in de keten kan veel meer fosfaat worden teruggewonnen, dan op de rioolwaterzuivering van de waterschappen zelf mogelijk is. HVC en SNB samen verbranden ruim 50% van het Nederlandse zuiveringsslib in hun installaties en wekken hiermee ook energie op. Deze Nederlands-Belgische samenwerking is met de voorgenomen omzetting van 50 tot 60.000 ton vliegas per jaar wereldwijd verreweg de grootste stap die tot nu toe is genomen op het gebied van fosfaatrecycling.

Een deel van het fosfaat dat wij als mensen via ons voedsel binnen krijgen, scheiden wij weer uit en komt in het rioolwater terecht. Rioolwater in Nederland bevat ca. 12 miljoen kg fosfor. Rioolwaterzuiveringen verwijderen ca. 85% hiervan uit het afvalwater via het zuiveringsslib. Als het zuiveringsslib daarna apart wordt verbrand in een mono-slibverbrandingsinstallatie, zoals bij HVC en SNB, komt het fosfaat in de vliegas terecht. De vliegas bevat dan zoveel fosfaat dat terugwinning mogelijk is geworden: een prachtige secundaire grondstof. Dat is het voordeel van het apart verbranden van zuiveringsslib.

Fosfaat is een eindige grondstof. Er is steeds meer behoefte aan fosfaat, waardoor de winning van fosfaaterts toeneemt. De natuurlijk voorraden met de juiste kwaliteit erts raken op en op termijn is er geen fosfaaterts meer beschikbaar voor onze voedselvoorziening. Met de EcoPhos technologie is recyclen op industriële schaal mogelijk geworden. Fosfaat is namelijk essentieel voor het leven op aarde. Planten, dieren en de mens hebben het nodig voor de opbouw van de botten, de productie van eiwitten en de energiehuishouding in de levende cel. Zonder fosfaat kunnen we op termijn onvoldoende voedsel verbouwen om alle mensen te voeden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.