Ads Top

ROVA: Meer dan helft van afval gescheiden

Inwoners van de gemeenten waar ROVA de afvalinzameling verzorgt, hebben er voor gezorgd dat 52% van hun afval gescheiden wordt aangeboden, zodat het kan worden hergebruikt.  Dit blijkt uit de jaarlijkse grondstoffenmonitor van ROVA. De monitor geeft een overzicht over het jaar 2012 van de dienstverlening en prestaties  van de ROVA gemeenten op het gebied van: grondstoffen en restafval; klimaat en duurzame energie. Verder besteedt de monitor aandacht aan communicatie, klanttevredenheid en financien.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.