Ads Top

'Recycledoelstelling binnen bereik met Retourette'

Aanstaande zaterdag wordt de Retourette(r) 3.0 onthuld tijdens het landelijke raadsledencongres in Bussum. De demoversie van de vernieuwde mini-milieustraat staat prominent voor de ingang van 't Spant ter inspiratie van zo'n 400 raadsleden uit alle gemeenten in Nederland. De Retourette(r) 3.0 kan op een oppervlakte van slechts 48m2 zo'n 20 fracties uit het huishoudelijke afval ontvangen. Hiermee wordt het voor gemeenten een stuk eenvoudiger om de nieuwe landelijke recycledoelstelling van 65% te behalen.
Eind 2014 vervalt het statiegeld op grote petflessen. De uitkomst van een langdurige discussie tussen bedrijfsleven en overheid. Alleen de Nederlandse gemeenten twijfelen nog, vanwege de vraag of en waar die flessen vanaf dat moment zullen worden ingezameld voor recycling. Welnu, de oplossing is de Retourette(r) en bestaat al ruim 17 jaar. Inmiddels heeft Retourette(r) BV 25 mini-milieustraten op winkelcentra waar de burger steeds meer herbruikbare fracties kan aanbieden, inclusief klein elektra, kleding, kunststof en petflessen.
Met ruim 17 jaar ervaring hebben we vastgesteld, dat een systeem gebaseerd op statiegeld, geen voorwaarde is om tot recycling over te gaan. De belangrijkste motivatie van de Nederlandse burger is milieu, gemak en betrokkenheid bij lokale goede doelen. Precies die elementen die de basis vormen van de Retourette(r).
In de grotere steden blijft het recyclingresultaat fors achter op het landelijke gemiddelde. Belangrijkste reden is dat de burger het te complex vindt om alle materialen apart te houden, thuis op te slaan tot ze worden opgehaald of ze naar diverse punten in de wijk te brengen. Glas op het winkelcentrum, batterijen bij de supermarkt, kunststof eens per 2 weken aan de deur, kleding in een te krappe container in de wijk en papier naar de voetbalvereniging. Gebrek aan opslagruimte, te veel versnipperde systemen en vooral té veel moeite.
Retourette(r) BV benadert dit probleem integraal en vanuit de klant. Het huishoudelijk afval bevat zo'n 20 tot 25 materiaalsoorten die prima kunnen worden hergebruikt, mits ze in zuivere vorm beschikbaar komen. Bronscheiding via een brengsysteem als Retourette(r) 3.0 maakt dit mogelijk tegen een acceptabele kostprijs. De burger komt vaak in het winkelcentrum en wil dan best zijn materialen meenemen, mits hij dan alles wat hij wil inleveren ook op één locatie kwijt kan.
Ook verhuurders en beheerders van winkelcentra kunnen hun voordeel doen door een Retourette(r) te plaatsen. Minder leegstand en een enorme publiekstrekker, want iedereen wil van zijn materialen af. Meer klanten, meer huurders

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.