Ads Top

Attero wint aanbesteding restafval Regio Arnhem

De Milieusamenwerking Regio Arnhem heeft de verwerking van fijn en grof huishoudelijk afval Europees aanbesteed. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding is definitief gegund aan Attero BV. De opdracht gaat in op 1 januari 2020. Het betreft twee percelen, namelijk om ca. 55 kton fijn restafval per jaar en ca. 12 kton grof restafval.

Het afval wordt vervoerd vanaf het overslagstation in Duiven naar de verwerkingsinstallatie in Wijster. Transport vindt plaats op basis van biobrandstof. De verwerking bestaat uit twee stappen: uit het restafval worden nog aanwezige herbruikbare fracties zoals plastic, metalen en organisch materiaal, zoals etensresten, uitgesorteerd. Daarna wordt het resterend materiaal met energieterugwinning hoogwaardig verbrand. Het scheiden aan de bron, zoals nu in elke gemeente gebeurt, blijft ook in de toekomst van groot belang. Deze verwerkingswijze geeft aanvullend daarop een extra impuls aan hergebruik en verlaagt de hoeveelheid te verbranden materiaal.

De MRA-gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar) hebben gezamenlijk een aanbestedingsstrategie vastgesteld en de aanbesteding gepubliceerd op 5 maart 2019. Op basis van de aanbesteding zijn in totaal zijn twee inschrijvingen ontvangen. De inschrijvingen zijn beoordeeld op beste prijs-kwaliteitsverhouding. Naast de tariefprijs voor verwerking is het criterium duurzaamheid vertaald naar CO2-kosten die gepaard gaan met de verwerkingstechnieken en transportmiddelen. Op basis van deze beoordeling zijn beide percelen gegund aan ons. De contractperiode loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 met de mogelijkheid om twee keer met twee jaar te verlengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.