Ads Top

Afval scheiden in de stad: wormenhotel óf biovergister?

In de grote steden wordt minder vaak gft-afval gescheiden, omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container, blijkt uit vandaag gepresenteerde CBS-cijfers over afvalinzameling. Dit schuurt met de ambitie van Amsterdam om in 2020 65 procent van het huishoudelijk afval te scheiden voor hergebruik. Ons groente-, fruit- en tuinafval is heel geschikt om opnieuw te benutten. Een nieuwe meetmethode van de Hogeschool van Amsterdam helpt gemeenten en bedrijven organisch afval duurzaam te recyclen.

In verschillende Amsterdamse wijken hebben buurtbewoners initiatieven opgezet om Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT) te verzamelen en te gebruiken. Gemeenten die dit op grotere schaal willen uitrollen, staan voor een lastige keuze: waar zet je op in en waarop niet? Om dat te bepalen spelen er veel factoren mee: economische, ecologische en sociale. Dat maakt het lastig beslissen welk initiatief de meeste waarde oplevert voor de stad. Daarom werken onderzoekers van het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen aan een rekenkundig model dat de waarde van verwerkingsmethodes inzichtelijk maakt. Ook werken zij aan onderbouwde richtlijnen voor nieuwe afvalverwerkingssystemen.

Projectleider en onderzoeker Maarten Mulder: ‘Deze methode helpt bedrijven en publieke organisaties de verschillende initiatieven objectief te beoordelen. Zodat ze kunnen sturen op duurzame oplossingen voor inzamelen en verwerken van stedelijk GFT-afval.’

In steeds meer Amsterdamse wijken staan bijvoorbeeld wormenhotels. Dit zijn containers waar je je groente en fruit resten in kunt gooien. Er zitten wormen in die het afval verwerken tot compost. Door zo’n wormenhotel spreken buurtbewoners elkaar vaker omdat ze elkaar ontmoeten bij het hotel. Groente en fruitafval belandt niet meer in de vuilnisbak én de buurtbewoners houden er compost aan over voor hun tuin of potplant.

Dit klinkt als een win-win situatie. Het kan verleidelijk zijn de stad vol te zetten met wormenhotels. Maar is dit wel zo verstandig? Projectleider en onderzoeker Maarten Mulder: ‘De “compost” die het hotel oplevert voldoet niet aan de geldende richtlijnen voor keurcompost. Er kunnen bacteriën en onkruidkiemen inzitten. Onschadelijk bij gebruik op kleine schaal in een privétuin, maar niet bruikbaar in plantsoenen of in de landbouw.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.