Ads Top

'Recycling plastic werkt niet'

De recycling van plastics uit huishoudelijk afval blijkt een bedroevend slecht resultaat op te leveren. Belangenorganisatie Recycling Netwerk constateert dat zowel de financiële opbrengst als de winst voor het milieu zwaar tegenvalt en vraagt de Tweede Kamer te bezien hoe de recycling van plastics uit huishoudelijk afval kan worden verbeterd.

De Tweede Kamercommissie I&M vergadert vandaag over Circulaire Economie en behandelt daarbij onder andere een CPB-notitie over doelstellingen voor preventie en recycling.

Ingezet zou moeten worden op een aanpak van plastic verpakkingsafval die, uitgaande van tenminste het huidige kostenniveau, zorgt voor een maximale reductie van broeikasgasemissies en zoveel mogelijk plastic vervangende recycling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.