Ads Top

Overijssel versnelt aanpak asbestdaken

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het Plan van Aanpak Asbestdaken vastgesteld. In dit plan staat hoe de provincie Overijssel eigenaren en de asbestsector gaat ondersteunen bij het versneld verwijderen van alle asbestdaken in Overijssel, vooruitlopend op het verbod in 2024. Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces waaraan onder meer gemeenten, asbestdakeigenaren, de asbestverwijderingssector, adviesbureaus, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse Overijsselse bedrijven hebben deelgenomen. De provincie Overijssel trekt tot en met 2019 ruim 4 miljoen euro uit voor de uitvoering van het plan.

Gedeputeerde Erik Lievers voor Energie, Milieu en Europa: “Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is om samen met de samenleving en de sector tot een Plan van Aanpak Asbestdaken te komen. Er is bij de partners veel steun voor de plannen, en ik wil hen op mijn beurt bedanken voor de input en het vertrouwen. We zullen ook in de uitvoering nauw moeten samenwerken om Overijssel daadwerkelijk een stuk schoner te maken. Want daar is het uiteindelijk om te doen: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners”.

De provincie Overijssel kiest voor deze aanpak omdat zij niet de enige partij is die acteert op het asbestdakendossier. Het Rijk heeft een subsidieregeling en ontwikkelt een landelijke aanpak, en sommige gemeenten en bedrijven nemen ook hun verantwoordelijkheid. De provincie wil dubbelingen voorkomen, en ziet haar rol vooral in versnelling,verbinding en afstemming van bestaande (markt)initiatieven. Doel is om een versnelling van de verwijdering van asbestdaken op gang te brengen, zodat eigenaren niet wachten tot het allerlaatste moment. In 2024 wordt een landelijk verbod op alle asbestdaken van kracht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.