Ads Top

Samenwerking asbestdaken groeit

De provincie Overijssel zet zich in om de verwijdering van asbestdaken op bedrijventerreinen te versnellen. Dit om gezondheidsrisico’s en maatschappelijke en economische schade als gevolg van verwering en brand te beperken. Hierbij is het bundelen van krachten essentieel. Naast diverse Overijsselse gemeenten en bedrijven heeft ook Saxion Hogeschool in Enschede zich geconformeerd aan de aanpak. Op 2 oktober ondertekende Ineke van Oldeniel, College van Bestuur Saxion, in het bijzijn van gedeputeerde Ineke Bakker een intentieovereenkomst. Ook de gemeenten Zwolle, Almelo, Dalfsen en Kampen hebben de intentieovereenkomst ondertekend.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bereid een verbod voor op asbestdaken voor 2024. Overijssel is echter ambitieus en wil al in 2018 80% van de asbestdaken op bedrijventerreinen hebben gesaneerd, oftewel zo’n achthonderdduizend vierkante meter. “De lokale aanpak werpt inmiddels zijn vruchten af in de vorm van concrete dakvervangingen. Ook aan de subisidieaanvragen voor asbestverwijdering is te merken dat er beduidend meer belangstelling is voor het verwijderen van asbestdaken op bedrijventerreinen”, aldus gedeputeerde Ineke Bakker. “Dit kan vooral worden toegeschreven aan de inzet van gemeenten en bedrijven. Lokaal wordt het verschil gemaakt. Het resultaat is een schone en veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.