Ads Top

Amersfoort wil ‘afvalloze’ stad in 2030

Hoe zamelen we in Amersfoort huishoudelijk afval in? Over die vraag buigt de lokale politiek zich de komende maanden. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad om het de inwoners gemakkelijker te maken om hun afval te scheiden. Een ‘afvalloze’ stad; in 2030 is daarbij een stip op de horizon. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in september.
Het percentage gescheiden afval in Amersfoort is al jaren 53%. Dit is ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde (51%). Het college van burgemeester en wethouders vindt dit niet genoeg en wil dat Amersfoort een afvalloze stad wordt. Dat houdt in dat afvalproducten volwaardige grondstoffen moeten zijn voor nieuwe producten, zodat ‘afval’ eigenlijk niet meer bestaat. Een hoger afvalscheidingpercentage en dus minder restafval per inwoner draagt bij aan een beter milieu.
Met de manier waarop het afval op dit moment wordt ingezameld in Amersfoort, zal er naar verwachting niet méér afval gescheiden gaan worden. Om de status van afvalloze stad te bereiken is een andere manier van inzamelen nodig, waarmee het voor Amersfoorters gemakkelijker wordt om afval aan te bieden dat als waardevolle grondstof gebruikt kan worden. Groente-, fruit- en tuinafval (gft) bijvoorbeeld, en papier en kunststof. Met proeven in Nieuwland, Zwolle en Raalte is daar al ervaring mee opgedaan.
Het college streeft ernaar dat in 2020 het percentage gescheiden afval is gestegen naar 70%. Dit komt neer op 89 kg minder restafval per inwoner. Nu komt er nog 223 kg restafval per inwoner vrij. Ook wil het college kritisch kijken naar de kosten voor de inzameling, met als streven om de afvalstoffenheffing op termijn te kunnen verlagen.
Als de raad in september instemt met het voorstel, wordt het grondstoffenplan verder uitgewerkt en in december of januari aan de raad voorgelegd. Het plan wordt samen met de Rova gemaakt. Rova voert de afvalverwerking voor de gemeente Amersfoort uit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.