Ads Top

Staphorst kan trots zijn op inzamelen grondstoffen

De inwoners van Staphorst hebben er voor gezorgd dat 74 procent van hun afval hergebruikt kan worden. Dit is een spectaculaire verbetering ten opzichte van 2011, toen er nog 52% kon worden hergebruikt. Dit blijkt uit de jaarlijkse grondstoffenmonitor van ROVA. De stijging wordt veroorzaakt door de invoering van de eerste fase van Omgekeerd Inzamelen in 2012. Door het gescheiden inzamelen van grondstoffen is het aantal kilo’s restafval drastisch afgenomen van 141 kilo naar 103 kilo per inwoner. Doordat er minder afval verbrand hoefde te worden, is de uitstoot van CO2 verminderd met 5%.
Staphorst is met deze cijfers de best scorende gemeente van de twintig gemeenten uit het werkgebied van ROVA. Ook heeft de gemeente met deze cijfers de landelijke doelstellingen voor 2015 al in 2012 gehaald. Iets om trots op te zijn, maar de afvalloze samenleving waar we naar toe willen is er nog niet. Aandachtspunt is bijvoorbeeld de inzameling van textiel. Hierin blijft Staphorst met 3 kilo per inwoner achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 5 kilo per inwoner.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.