Ads Top

Noord-Holland steunt verkenning recycling reststromen uit voedselverwerking

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen 240.000 euro uittrekken voor de Toekomstverkenning recycling reststromen uit voedselverwerkende industrie. De subsidie maakt deel uit van een pakket maatregelen waarmee de economie een duurzame impuls wordt gegeven. Het geld wordt gebruikt voor een scan van de belangrijkste reststromen met het oog op inzet in biobased chemie, onderzoek naar de mogelijkheden voor hoogwaardiger inzet van reststromen en het identificeren van afzetmogelijkheden bij bedrijven in de Provincie Noord-Holland.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.