Ads Top

UWV: 70 procent van het afval in 2012 gescheiden afgevoerd

De scheiding van afval op UWV-kantoren is een groot succes. In 2012 is 70 procent van het totale bedrijfsafval gescheiden afgevoerd. In 2010 was dat nog 48 procent. Van de in totaal 2 miljoen kilo bedrijfsafval werd 1,4 kilo gescheiden. De hoeveelheid restafval is afgenomen met 58 procent ten opzichte van 2010. UWV ligt hiermee ruim op koers om de doelstelling van 60 procent minder restafval in 2015 te halen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van facilitair bedrijf van UWV.
In april 2011 is UWV gestart met het scheiden van afval in de 50 grootste vestigingen. Medewerkers scheiden plastic afval, zoals koffiebekers, plastic zakken e.d., organisch afval en restafval. In een aantal kleinere kantoren wordt afval nog niet gescheiden, omdat de hoeveelheden daar zeer
beperkt zijn, maar ook hier wordt afvalscheiding ingevoerd. Het gescheiden afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten of voor het opwekken van schone energie.
UWV is als organisatie met 18.000 medewerkers een van de grotere producenten van bedrijfsafval en een grote verwerker van papier. Door digitalisering en het opruimen van veel papieren archieven, zal deze afvalstroom de komende jaren naar verwachting nog wel toenemen. Het papierafval wordt
echter volledig hergebruikt als grondstof in de papierindustrie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.