Ads Top

Mansveld en scooterbranche sluiten Green Deal Scooterrecycling

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en de stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) hebben de Green Deal Scooterrecycling gesloten. Hiermee wordt het voor bedrijven eenvoudiger en aantrekkelijker om onderdelen van afgedankte brom- en snorfietsen milieuverantwoord te recyclen. In deze Green Deal zegt het rijk toe wet- en regelgeving te vereenvoudigen zodat bedrijven die brom- en snorfietsen willen demonteren met minder administratieve lasten worden geconfronteerd.
Staatssecretaris Mansveld: “Recycling levert banen en welvaart op en is goed voor het milieu doordat we minder schaarse grondstoffen gebruiken. Met de Green Deal Scooterrecycling maken we het voor het bedrijfsleven eenvoudiger om brom- en snorfietsen te recyclen en geven we deze voertuigen en hun onderdelen een tweede leven. “
Door de toename van het aantal brom- en snorfietsen  in Nederland en de daarmee samenhangende groei van het aantal afgedankte voertuigen werkt SRN sinds 2011 aan een landelijk dekkend netwerk van bedrijven. Het gaat hier om bedrijven waar particulieren hun oude brom- en snorfietsen kunnen inleveren en bedrijven die oude voertuigen bij de inzamelpunten ophalen om deze te ontdoen van alle milieubelastende vloeistoffen en materialen. Ook zijn er bedrijven die het restproduct in de recycling brengen.
Veel bedrijven die autowrakken demonteren gaven aan dat zij ook brom- en snorfietsen wilden demonteren. Zij liepen echter tegen zwaardere milieuregels aan voor het demonteren van brom- en snorfietsen waardoor hun administratieve lasten stijgen. Om deze onwenselijke situatie aan te pakken en het recyclen van brom- en snorfietsen een impuls te geven heeft het Rijk in de Green Deal Scooterrecycling toegezegd het Activiteitenbesluit aan te passen. Hierdoor gaan voor demontage van brom- en snorfietsen zoveel mogelijk dezelfde regels gelden als voor autowrakken.
Afgelopen jaar werden in Nederland ongeveer 70.000 nieuwe brom- en snorfietsen verkocht en in totaal rijden er meer dan 1 miljoen stuks rond. De laatste jaren is het aantal brom- en snorfietsen dat voor demontage (sloop) werd aangemeld toegenomen. Op dit moment worden jaarlijks 12.000 brom- en snorfietsen gedemonteerd.
Bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zien veel kansen voor groene groei, maar kunnen die vaak niet verwezenlijken. Green Deals zijn afspraken die deze obstakels wegnemen. Bijvoorbeeld door eenvoudiger vergunningen te verlenen of door partners bijeen te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.