Ads Top

PvdA wil duidelijkheid over verwerken illegaal afval

De PvdA Noord-Holland heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de vermeende grootschalige verwerking van illegaal afval door biogasinstallaties. Uit een intern politiedocument, gepubliceerd in het tv-programma KRO's Reporter op 16 november j.l., blijkt dat er sterke aanwijzingen bestaan dat de afvalverwerkingsbranche in Nederland vatbaar is voor 'crimineel wegwerken van afval'. De PvdA wil van het College weten of deze praktijken ook in Noord-Holland voorkomen.
Uit het gepubliceerde document blijkt dat biogasinstallaties in Nederland vermoedelijk op grote schaal illegaal afval verwerken. Als het toezicht op de sector niet wordt verscherpt ontstaan er niet alleen risico's met betrekking tot de bodemkwaliteit, maar ook gezondheidsrisico's voor omwonenden en veiligheidsrisico's voor de omgeving. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: "De PvdA maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Wij willen daarom van het College weten of er ook in Noord-Holland aanwijzingen zijn dat biogasinstallaties illegaal afval verwerken en of het toezicht op de sector momenteel wel goed georganiseerd is."
In Nederland staan ongeveer 150 biogasinstallaties of zogenoemde 'biovergisters' waar onder meer mest, restmaterialen en gft-afval worden vergist. Zo ontstaan biogas, waarmee groene stroom kan worden opgewekt. Uit het nu gepubliceerde politiedocument blijkt dat leveranciers van vergistingsmateriaal documenten van producten zouden vervalsen om zo illegaal afval te kunnen mengen. Massom: "De risico's die deze praktijken met zich meebrengen zijn volstrekt onaanvaardbaar. De PvdA wil dat het College snel onderzoekt op welke schaal dit in Noord-Holland voorkomt en waar nodig in samenwerking met gemeenten en het rijk het toezicht verscherpt".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.