Ads Top

Vier nieuwe verduurzamingsplannen voor verpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft vier nieuwe brancheverduurzamingsplannen vastgesteld. Samen met de al eerder vastgestelde plannen, vertegenwoordigen deze nu 83 procent van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht.

De nieuwe plannen zijn afkomstig van de Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME), de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ) en de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie (Koninklijke CBM). Het vierde plan werd gezamenlijk opgesteld door drie organisaties die de elektronicabranche vertegenwoordigen, te weten Vlehan, Nederland ICT en FIAR-CE.

De branches brengen gezamenlijk in totaal ongeveer 130.000 ton verpakkingsmateriaal per jaar op de Nederlandse markt. Dit bestaat uit papier en karton (68%), kunststof (16%), hout (13%) en metaal (3%). In hun verduurzamingsplannen geven de branches aan hoe zij tot 2018 invulling geven aan de verduurzaming van de product-verpakkingsketen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken, door productverlies tegen te gaan en/of door meer gebruik te maken van hernieuwbare of gerecyclede materialen bij de productie van verpakkingen.

Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen is een afspraak uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. In de plannen staan concrete en meetbare hoogst haalbare doelen om product-verpakkingscombinaties te verduurzamen, gebaseerd op de prestaties van de koplopers uit de branche. De hoogst haalbare doelen worden onder regie van het KIDV getoetst door een commissie van wetenschappers. Het KIDV-bestuur stelt uiteindelijk de verduurzamingsplannen vast. In 2015 en 2016 zijn van zeven branches de verduurzamingsplannen al vastgesteld.

Bij de hoogst haalbare doelen uit de vier nieuwe brancheverduurzamingsplannen ligt het accent vooral op het terugdringen van (overbodige) verpakkingen en/of verpakkingsmateriaal en op de betere recyclebaarheid en recycling van verpakkingen. Zo is een van de doelen van de VWDZ de afname van overbodige verpakkingen in doe-het-zelfwinkels met 30 procent in 2018. En de elektronicabranche wil bijvoorbeeld dat alle verpakkingen voor elektronica op de Nederlandse markt worden voorzien van een logo, zoals de Weggooiwijzer, dat duidelijk aangeeft hoe consumenten de verpakking kunnen weggooien.

De branches hebben ook hoogst haalbare doelen geformuleerd als het gaat om het hergebruik van verpakkingen en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Een van de hoogst haalbare doelen van Koninklijke CBM is bijvoorbeeld dat 35 procent van de leden in 2018 bij het transport gebruik maakt van dekens. Een ander voorbeeld is het doel van FME dat 80 procent van de bedrijven in 2018 FSC of PEFC papier/karton in verpakkingen gebruikt, of een gelijkwaardig alternatief.

Om verdere stappen te kunnen zetten bij het verduurzamen van de product-verpakkingsketen hebben de branches een aantal thema’s benoemd voor verder onderzoek. Zo wil de VWDHZ onderzoeken of verfleveranciers er op termijn voor openstaan om de huidige verfemmers te vervangen door zogenoemde ‘bag-in-box’ emmers. Hierbij zit de verf in een zak in de emmer, zodat de zak met verf en de emmer apart kunnen worden gerecycled. Een ander voorbeeld is het voorstel van de elektronicabranche om aan de hand van een pilot te onderzoeken of het haalbaar is om piepschuim apart in te zamelen bij elektronicazaken.

Het KIDV heeft deze nieuwe, vastgestelde brancheverduurzamingsplannen op 18 januari aangeboden aan de raamovereenkomstpartijen, te weten de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op dit moment worden nog twee brancheverduurzamingsplannen door de toetsingscommissie onder regie van het KIDV getoetst. Als ook deze twee plannen in het eerste kwartaal van 2017 door het KIDV-bestuur worden vastgesteld, vertegenwoordigen de vastgestelde plannen 88 procent van het verpakkingsgewicht dat door relevante branches op de Nederlandse markt wordt gebracht.

Voor de branches, die zelf geen verduurzamingsplan hebben ingediend, stelt het KIDV op verzoek van de raamovereenkomstpartijen momenteel hoogst haalbare doelen op. Deze doelen worden in het eerste kwartaal getoetst door de toetsingscommissie, om daarna, met reacties van de betreffende branches, ter advisering te worden aangeboden aan de Raad van Advies. Het bestuur van het KIDV zal ook deze hoogst haalbare doelen uiteindelijk vaststellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.