Ads Top

Samenwerking AEC’s met Duitse zusterorganisatie

De afvalenergiecentrales (AEC’s) verenigd in de Vereniging Afvalbedrijven hebben in januari een samenwerkingsovereenkomst gesloten met hun Duitse counterpart ITAD, die Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen Deutschland e.V..

Beide verenigingen maken zich sterk voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van afval als grondstof voor materiaalhergebruik en energieterugwinning en veel van hun leden zijn grensoverschrijdend actief. Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst ligt daarom voor de hand. De organisaties gaan statistische gegevens en algemene trends in de sector delen, en ervaringen uitwisselen over technische en beleidsmatige ontwikkelingen. Naast wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling, kan de overeenkomst samenwerking op ‘voorbeeldprojecten’ vereenvoudigen, zodat ook middelen voor bijvoorbeeld nieuw onderzoek efficiënter ingezet kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.