Ads Top

Aeronextlife (AXL) kan starten op Technology Base Twente

Het College van B&W heeft Aeronextlife (AXL) de omgevingsvergunning verleend. Genoemd bedrijf kan naar verwachting op korte termijn starten met haar activiteiten. AXL is gespecialiseerd in een ‘upcycle’-methode waarbij onderdelen van vliegtuigen die uit de leasing komen, met name Boeings 737, een nieuw leven krijgen. Het gaat daarbij om vliegtuigen die nog volledig vliegwaardig zijn, maar waarvan de energie-efficiëntie en/of het comfort voor de reizigers niet meer voldoende zijn om het toestel economisch rendabel in te zetten. De vliegtuigen zijn dus aan het eind van hun economische levensduur, niet van hun technische levensduur.

Aeronextlife gaat starten in twee bestaande hangars aan de noordzijde van het vliegveld om zich na de pioniersfase door te ontwikkelen op een definitieve locatie in het gebied.

AXL sluit overeenkomsten met vliegtuigeigenaren om de voor hen herbruikbare onderdelen op te slaan tot gebruik. De bedrijfsactiviteit van AXL is duurzaam omdat er zoveel mogelijk onderdelen en materialen worden hergebruikt. Daarnaast krijgen leegstaande panden een nieuwe functie. Het duurzame karakter past goed bij de filosofie van Technology Base Twente. AXL zal op korte termijn werkgelegenheid bieden aan 35 mensen, op termijn zal dit doorgroeien naar 70.

Het inpassen van de activiteiten van AXL op het terrein van Technology Base Twente wordt mogelijk gemaakt met een omgevingsvergunning. Het ontwerp-besluit is op 9 oktober 2015 gepubliceerd en is 6 weken ter inzage gelegd. Tegen het ontwerp-besluit zijn 6 zienswijzen ingediend. Veel zienswijzen werden ingediend tegen de vliegbewegingen, de exploitatie van de luchthaven en de mogelijke overlast hiervan. Het vliegen, starten en landen maken echter geen onderdeel uit van deze vergunning. Hiervoor zijn en worden andere procedures gestart zoals ontheffing voor civiel medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Twenthe. Dit ontwerp-besluit, waarvoor het rijk bevoegd is, heeft tot en met 4 januari jl. ter inzage gelegen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.