Ads Top

Contract verwerking Drents restafval getekend

Het verwerkingscontract houdt in dat het huishoudelijk afval en huishoudelijk grof restafval van acht Drentse gemeenten vanaf 1 juli 2016 voor een periode van 5,5 jaar verwerkt wordt bij Attero in Wijster. Een verlenging van tweemaal 3 jaar is eveneens onderdeel van het contract. Het huidige contract loopt pas in 2016 af, maar vanwege de marktsituatie hebben de Drentse gemeenten gekozen voor een vroegtijdige aanbesteding. De aanbesteding is in opdracht van de Vereniging Drentse gemeenten uitgevoerd door Area Reiniging als penvoerder.
Zowel de Drentse gemeenten als Attero zijn verheugd met de voortzetting van de samenwerking. Pierre Vincent: "Dit contract is voor ons van groot belang. Wij hebben een lange relatie in Drenthe en met de Drentse gemeenten. De ambities van beide kanten sluiten goed op elkaar aan en we kunnen nog flinke stappen zetten naar een nog duurzamere samenleving." Bert Bouwmeester gaf in zijn toelichting aan dat hij, mede namens de gemeenten, blij was met de hernieuwde relatie. "Wij zullen blijven sturen op het scheiden en herwinnen van herbruikbare grondstoffen door de burger. Maar in samenwerking met Attero kunnen we nog meer stappen zetten. Attero heeft forse geïnvesteerd in recycling van belangrijke stromen. Dat helpt ons om onze ambities te realiseren."
Met het nieuwe contract realiseren de Drentse gemeenten een forse besparing op hun uitgaven voor de verwerking van hun restafval. Per jaar is dat een bedrag van 6,5 miljoen euro in vergelijking met het huidige contract. Uiteraard zijn de gemeenten bijzonder ingenomen met deze besparing, zeker in deze tijd. De uitdaging voor beide partijen is het voldoen aan de ambitie van staatssecretaris Mansveld. Zij wil in de komende 10 jaar de hoeveelheid restafval die verbrand of gestort wordt, halveren. Zowel Pierre Vincent als Bert Bouwmeester onderschrijven dat deze ambitie een enorme uitdaging betekent, die ondernemerschap en durf vereist en gaat leiden tot opvallende veranderingen

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.