Ads Top

Gevangenisstraffen geëist voor afvalfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist tegen drie leidinggevenden van inmiddels failliete afvalbedrijven voor fraude met tientallen containers met gemengd (huishoudelijk) afval, die zij volgens het OM in strijd met de Europese regels voor afvaltransporten (EVOA) naar China exporteerden: “Het gaat hier niet om nette zakenmensen die volgens de regels de kost proberen te verdienen. De verdachten hebben opzettelijk de regels voor overbrengen van afvalstoffen met voeten getreden om geld te verdienen. Ze hebben zich niets gelegen laten liggen aan de bescherming van het milieu zoals door de regels voor overbrenging van afval  wordt beoogd. Dat is ernstig,” zei de officier op zitting.

Een juiste wijze van verwerking van afval staat of valt met naleving van administratieve verplichtingen (EVOA, begeleidingsformulieren) die inzichtelijk maken wat er met het afval gebeurt. Zonder deze transparantie is de kans groot dat afval belandt waar we dat niet willen uit het oogpunt van gezondheid, milieu en eerlijke concurrentie. De drie leidinggevenden werkten voor de gefailleerde rechtspersonen Van Puijfelik BV,  European Fibre Supplies BV en Leparo BV uit Breda, die allen onder VP Holding BV vielen.

Uit onderzoek door de opsporingsdienst ILT-IOD blijkt dat onder leiding van de drie mannen tientallen containers met huishoudelijk afval, dan wel containers met een mengsel van oud-papier en huishoudelijk afval vanuit Groot-Brittannië zijn geïmporteerd. Dat zou zijn geïmporteerd onder de valse noemer ‘oud papier’, of de verdachten gaven een verkeerde voorstelling van zaken aan de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van de benodigde toestemming voor de import uit Engeland van het (huishoudelijk) afval. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat het gemengde (huishoudelijke) afval bij één van hun bedrijven gesorteerd zou worden op soort en kwaliteit en daarna zouden zij de deelstromen doorverkopen als grondstof. De sortering lijkt in het geheel niet hebben plaatsgevonden, het bedrijf  was daartoe ook niet toegerust.  Een groot deel van dat afval is daarna  overgebracht onder de noemer van ‘oud papier’ naar China. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat stelselmatig het gewicht van het afval op facturen was opgehoogd, waardoor te veel bij de afnemers in rekening gebracht werd. Zo werden extra inkomsten gegenereerd. Het OM ziet dat als valsheid in geschrift.


De Chinese autoriteiten hebben op verzoek van het Nederlandse OM een zending van 30 containers afkomstig van de bedrijven onderzocht. De containers zijn vervolgens teruggestuurd naar Nederland omdat ze niet voldeden aan importregels van China “De Chinese constateringen logen er niet om en hebben daar tot grote verontwaardiging geleid. China heeft de ontvangers van een eerdere partij vervolgd en veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen, te weten zeven en tien jaar,” zei de officier op zitting. China heeft kort na deze constateringen de zogenaamde Green Fence Policy ingesteld waardoor er een tijd lang bijna 100 procent controles hebben plaatsgevonden op containers vanuit Europa en Amerika.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.