woensdag 30 januari 2013

'Beschuldigingen Peute Recycling door justitie ongegrond'

De directie van Peute Recycling zegt onaangenaam verrast te zijn door een inval van de zijde van justitie. Uit een persbericht van justitie dat kennelijk tegelijkertijd is gelanceerd, moet de onderneming afleiden dat het onderzoek betrekking zou hebben op grensoverschrijdende transporten van oudpapier en kunststoffen. De beschuldigingen van justitie zijn volgens het bedrijf onterecht en ongegrond. 'Wij zijn volledig bekend met de Europese regelgeving op het gebied van verwerking en transport van oudpapier en kunststof bestemd voor hergebruik. Wij zijn ervan overtuigd dat wij alle regels steeds op zorgvuldige wijze naleven. Uit het bericht van justitie komt naar voren dat het onderzoek zich richt op de samenstelling van de goederen stromen. Door ons bedrijf worden deze stromen nauwgezet beoordeeld en bewaakt op kwaliteit, hetgeen ook van belang is voor de economische waarde van de materiaalstromen. Uiteraard controleren ook onze afnemers de door ons geleverde goederen op kwaliteit. Gelet op onze bedrijfsvoering, vertrouwen wij er ten volle op dat het onderzoek door justitie dit beeld zal bevestigen.'
Peute Recycling heeft de afgelopen tweeënvijftig jaar naar eigen zeggen nimmer problemen gehad met de aard en samenstelling van haar materiaal stromen.

Meer afval gescheiden in Almelo

Inwoners van het Windmolenbroek die meedoen aan de proef met gewijzigde afvalinzameling hebben meer afval gescheiden aangeleverd. Dat blijkt uit inzamelgegevens. In een enquete geven zij aan tevreden te zijn over de nieuwe wijze van inzameling van oud papier. Dat de
frequentie van inzameling van restafval is teruggebracht naar een keer per vier weken, kan op minder steun rekenen. De informatievoorziening over de proef wordt door de respondenten als goed beoordeeld.
Het deel van het Windmolenbroek waar de proef met gewijzigde afvalinzameling wordt uitgevoerd, omvat 774 huishoudens, die allen werden aangeschreven voor een enquete als tussentijdse evaluatie. De respons was achttien procent, wat het moeilijk maakt om bindende conclusies te trekken uit dit
onderzoek.
Inzamelgegevens laten wel zien dat de proef tot verschuivingen heeft geleid. Zo is het percentage aangeboden restafval per huishouden in het proefgebied met 42 procent gedaald, de percentages voor gft-afval en papier zijn met respectievelijk 17 en 122 procent gestegen. Ook is sinds het
invoeren van de proef 34 procent meer plastic aangeleverd in de verzamelcontainers bij het winkelcentrum. In de glascontainers werd 9 procent meer gestort.
Bewoners van het gebied waar de proef wordt uitgevoerd hebben een blauwe papiercontainer gekregen, die eens per vier weken wordt geleegd. Daarnaast staan er sinds 2009 containers voor plastic verpakkingsmateriaal bij het winkelcentrum. Door papier en plastic apart in te zamelen, blijft er
minder restafval over. Daarom is de frequentie van legen van de grijze container teruggebracht naar een keer per vier weken. Door afval op een meer efficiente manier gescheiden aan te leveren, kunnen de kosten van de afvalstoffenheffing laag blijven en kan meer afval worden aangeleverd voor
hergebruik, wat een milieubesparing oplevert. Uit sorteerproeven blijkt dat gemiddeld zo'n 75 procent van het restafval ook gescheiden had kunnen worden aangeleverd.

dinsdag 29 januari 2013

Recycling verlaagt accuprijs

Oude accu's zijn geen milieuprobleem, maar een kostbaar handelsgoed. Johnson Controls lanceert met het Ecosteps-concept een eigen recyclingprogramma dat de garagist administratieve en logistieke rompslomp scheelt maar ook de prijs lager houdt. Een gebruikte auto-accu brengt dankzij de hoge loodinhoud 4 tot 7,50 euro op, een vrachtwagenaccu zelfs tot 30 euro.

maandag 28 januari 2013

Dongen houdt de inzameling van afval tegen het licht

Blijft de gemeente Dongen zelf huisvuil inzamelen of wordt die taak uitbesteed aan een particulier bedrijf? Op die vraag laat de gemeente Dongen een onderzoek los dat binnenkort wordt uitgevoerd door een extern bureau. Het onderzoek is een uitvloeisel van het 'regeerakkoord' dat VVD, CDA en Democratisch Podium (DP) aan het begin van deze raadsperiode sloten. Binnen de coalitie was het vooral de fractie van DP die aandrong op een dergelijk onderzoek.

donderdag 24 januari 2013

Helft Unilever-fabrieken stort geen afval meer

Meer dan de helft van alle Unilever-fabrieken hebben in 2012 al hun afval gerecycled of opnieuw gebruikt. Unilever is zo blij met deze prestatie, dat ze hun verduurzamingsdeadline van 2020 vijf jaar naar voren halen. In China bespaart Unilever op verpakkingsplastic dat gebruikt wordt voor pallets door herbruikbaar plastic in te zetten.

woensdag 23 januari 2013

BSO's maken kunst van elektronisch afval

In totaal 120 vestigingen voor buitenschoolse opvang in Zeeland gaan meedoen aan een project om kinderen bewust te maken van het hergebruik van afgedankte elektrische spullen. Het project gaat in april van start en moet uiteindelijk uitmonden in een reizende tentoonstelling. Per huishouden wordt jaarlijks zo’n twee kilo kleine apparaten, batterij, lampen en dergelijke in de vuilnisbak gegooid. Daardoor is het recyclen voor hergebruik moeilijk, gaan kostbare grondstoffen verloren en belandt gif in het milieu.

dinsdag 22 januari 2013

Recycle-actie komt niet van de grond in Soest

De Soester recycle-actie ’oud4nieuw’ om afgedankte elektrische apparaten in te leveren, komt in de eerste maand moeizaam van de grond. Ook de tegoedbon met korting op artikelen in de webshop blijkt geen lokkertje. De webshop heeft een vrij beperkt aanbod, aldus Pieter Roukes van kringloopwinkel Spullenhulp. Het andere inleverpunt, Scheer en Foppen aan de Van Weedestraat, heeft kritiek op de zwakke voorlichting.

vrijdag 18 januari 2013

Plastic soep blijft nog eeuwen bestaan

Draaikolken van plastic die in de oceanen zijn ontstaan zullen nog eeuwen blijven bestaan. Ook als er vanaf nu geen gram plastic meer bijkomt. Dat blijkt uit onderzoek van de University of South Wales, Australië. Zelfs als vanaf dit moment geen gram plastic meer geloosd wordt in de oceanen, blijven de grote draaikolken van plastic nog honderden jaren groeien. Bij de vijf draaikolken die er al zijn zal zelfs nog een zesde komen. Plastic draaikolken zijn gebieden waar door oceaan- en windstromingen al het plastic zich verzamelt in één  enorm gebied.

donderdag 17 januari 2013

17 januari haalt Avalex geen GFT-afval op

Op donderdag 17 januari haalt Avalex geen GFT-afval op in Leidschendam. Veel GFT-afval is vastgevroren waardoor de containers niet geleegd kunnen worden. Het vaker omschudden van de container is niet mogelijk omdat het kunststof waarvan de container is gemaakt, bij vrieskou kwetsbaar is. De eerstvolgende GFT-ophaaldatum is op donderdag 24 januari.
De huisvuilwagens hebben moeite met de sneeuw en gladheid in straten die niet worden gestrooid. Per straat wordt bekeken of het huisvuil kan worden opgehaald. Veiligheid staat bovenaan. Avalex adviseert inwoners om hun minicontainers langs hoofdwegen te zetten die wel gestrooid zijn en om de
doorgang daarnaartoe en de container zelf sneeuwvrij te maken. Ook verzoekt Avalex mensen hun minicontainers zo neer te zetten dat de medewerkers van Avalex ze makkelijk naar de weg kunnen trekken en weer terug kunnen zetten.

woensdag 16 januari 2013

Ondernemersprijs voor De Graaf recycling

De Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) maakten dat afgelopen zaterdagavond bekend in het Fort Resort Beemster te Zuidoostbeemster. Daar kwamen ondernemers bij elkaar voor de traditionele Nieuwjaarsborrel. Met als belangrijkste onderwerp de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Afvalbeheerder De Graaf was direct na de uitverkiezing het trotse middelpunt van de feestelijkheden en felicitaties.

dinsdag 15 januari 2013

Jakobs Rubber Recycling naar Trade Port Noord

Recyclingbedrijf Jakobs Rubber Recycling uit Sint-Oedenrode komt naar Trade Port Noord (TPN) in Greenport Venlo. Daartoe heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met Trade Port Noord. De vergunningsaanvraag is inmiddels ingediend en naar verwachting wordt in april 2013 begonnen met de bouw, begin 2014 is de oplevering.

maandag 14 januari 2013

Controle op containers afval in Breda

De wijk Biesdonk in Breda is aan de beurt als het gaat om de controle op afvalcontainers. Controleurs gaan er binnenkort de straten langs om te controleren of de bakken niet te vroeg of juist te laat nog buiten staan en of ze in de weg staan. De gemeente houdt regelmatig van dergelijke controles. Afvalbakken staan volgens de gemeente vaak in de weg als ze aan de straat staan, ze trekken ander afval aan.

vrijdag 11 januari 2013

Waarheen met je afval?

In den beginne hadden we rolcontainers omdat de ondergrondse afvalcontainers nog niet geplaatst waren, nieuwbouwwijk. Toen al gooide iedereen alles in en om die containers terwijl die alleen bedoeld waren voor huisvuil en nie tvoor je verhuisrotzooi en grofvuil. Bende vanjewelste. De Meerlanden heeft dit iedere keer na een telefoontje opgeruimd. 'Onbegrijpelijk die zooi terwijl je toch 3 maanden gratis grofvuil hebt als je verhuisd bent naar nieuwbouw.' was het commentaar.

donderdag 10 januari 2013

Nieuwe inzameling GFT container Raalte-Noord

De inzameling van het GFT-afval bij huishoudens in Raalte-Noord is afgelopen maandag niet goed verlopen. Huishoudens in Raalte-Noord waarbij op maandag 7 januari de container niet is geleegd, kunnen op donderdag 10 januari opnieuw aan de weg zetten. Op die dag wordt in Raalte-Noord een extra inzamelroute gereden.

woensdag 9 januari 2013

Verwerking afval helft goedkoper

De verwerking van het afval in Weesp wordt veel goedkoper. Door een nieuw contract worden er vanaf 2016 miljoenen bespaard. Maar, zo stelde wethouder Van der Hoeven meteen, dat betekent niet automatisch dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. De gemeenten die aangesloten zijn bij het Gewest hebben bij de aanbesteding voor de periode van 2016-2026 ervoor gezorgd dat de kosten voor het verwerken van een ton huishoudelijk afval dalen van 130 euro naar ruim 62 euro.

dinsdag 8 januari 2013

Geen apparaat te klein voor recycling

Recyclingorganisatie Wecycle is nu ook actief in de kleinste gemeente van Nederland: Madurodam. Met een vrachtwagen en minimasten in Madurodam wil de stichting bezoekers bewust maken dat geen afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp (e-waste) te klein is voor recycling. Want met name kleine elektrische apparaten en spaarlampen belanden nog vaak in de vuilnisbak. In totaal ruim 35 miljoen kilo per jaar.

maandag 7 januari 2013

Afval ligt naast, in plaats van in de containers

Sinds een aantal jaar staan op verschillende plaatsen in Nieuw Vennep de zogeheten plastic heroes. Dat hier massaal gebruik van wordt gemaakt, bewijst bijgaande foto maar weer. Ondanks dat er een nagenoeg lege container naast stond, heeft het toch kunnen gebeuren dat er op woensdag 2 januari een berg plastic afval niet in, maar voor de container terecht is gekomen.Voor de aanblik van dit winkelcentrum geen goede zaak!

vrijdag 4 januari 2013

Afvoer afval evenementen zelf betalen

Organisatoren van evenementen in de gemeente Brummen kunnen afval niet meer gratis laten afvoeren door de gemeente. De gemeente vraagt daar vanaf dit jaar geld voor. De gemeente stelde tot nu toe minicontainers gratis beschikbaar voor evenementen. Ook werden er geen stortkosten in rekening gebracht.

woensdag 2 januari 2013

CDA en Wakker Emmen: Chemokar moet blijven

Het besluit van AREA om per 1 januari 2013 te stoppen met het ophalen van klein chemisch afval via de chemokar is bij de fracties van CDA en Wakker Emmen in het verkeerde keelgat geschoten.
Naast het verdwijnen van de chemokar heeft AREA begin dat jaar het stortbordes op maandag gesloten. Vele mensen zijn sindsdien vergeefs op maandag naar het stortbordes gereden om tot de vervelende ontdekking te komen dat de poorten dicht zijn. Wel is het zo dat de middagpauzes zijn komen te vervallen en dat zaterdag het bordes langer open is.
Area en de gemeente hameren steeds op scheiding van afval, dus geen plastic in de grijze container, geen papier en geen groenafval. Ook klein chemisch afval zoals batterijen en inktpatronen horen niet in de grijze container.
Uit regelmatige analyses blijkt namelijk dat in de grijze container nog 25 % plastic zit, 27 % groen afval en 11 % papier. Klein chemisch afval zit met 0.5 % niet of nauwelijks in de grijze container en dat moet niet hoger worden. Door het verdwijnen van de chemokar vrezen de fracties van Wakker Emmen en CDA dat het percentage klein chemisch afval in de grijze container zal gaan toenemen en dat de maatregel om te stoppen met de chemokar averechts zal gaan werken.
Daarnaast wijzen beide partijen erop dat het laten vervallen van de chemokar een verkeerd signaal richting burgers , die steeds wordt voorgehouden zo goed en veel mogelijk te scheiden. Per jaar wordt nota bene nog zo’n 80 ton aan KCA apart ingezameld via de chemokar die 1x per maand in de buurt staat. Area gaat ervan uit dat burgers zelf naar het stortbordes zullen gaan om hun klein chemisch afval te brengen. Wakker Emmen en het CDA denken dat de praktijk anders zal zijn.
De fracties van CDA en Wakker Emmen zullen schriftelijke vragen hierover stellen aan het college van B&W van Emmen. CDA en Wakker Emmen denken dat een vast inleverpunt per wijk en dorp of de chemokar 2 maandelijks te stationeren per wijk en dorp een goed alternatief kan zijn, indien er kosten moeten worden bespaard.

dinsdag 1 januari 2013

Aanval op afval

De afdeling GroenLinks aan den IJssel organiseert op zaterdag 12 januari een GroenCafé rond het thema 'Afval!'. Een plek om ideeën en initiatieven te ontwikkelen om creatief en duurzaam met afval om te gaan. Zij hebben sprekers uitgenodigd die ervaring hebben opgedaan in aansprekende projecten. Zo komen er onder andere sprekers van KICI kledinginzameling en Culture&Business, die van 'afval' nieuwe bruikbare producten maakt. Ook de BasisBak uit Krimpen komt aan de orde.